RiddoDuottarMuseat har snart en ledig stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok, da vår mangeårige museumsleder går av med pensjon våren 2020

 • Museumsleder for De Samiske Samlinger i Karasjok

RDM har en 100% avdelingslederstilling ledig til våren, men vi ønsker noen måneders overlapping. Stillingen som museumsleder omfatter både administrative og museumsfaglige ansvarsområder. Ved museet er forvaltning av den samiske kultur og tradisjon i et Sápmi-perspektiv et sentralt arbeidsområde. Museets hovedfokus er så vel den materielle, som den immaterielle kulturarven. Det er en forventning til å jobbe i team, være samarbeids- og løsningorientert.

Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon,innsamling, bevaring, forskning og formidling av samlingene. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS for registrering av samlinger. Andre oppgaver:

· Utstilling- og formidlingsarbeid i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere

· Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens arbeidsfelt, herunder også forskning.

· Utvikle avdelingens faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM

· Andre oppgaver etter særskilt avtale.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves:

· Høyere grads utdanning, helst PhD, men minimum på hovedfags eller master nivå innen museologi, etnologi, historie, duodji og/eller andre kultur- og samfunnsrelaterte fag.

· Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, offentlig forvaltning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid. Det er en fordel med ledelses erfaring.

· Søkere må beherske samisk språk både skriftlig og muntlig, for øvrig kreves gode muntlige og skriftlige fremstillingevner i ett av de skandinaviske språk, primært i norsk og engelsk.

· Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig.

· Personlig egnethet.

· Førerkort for bil

· Prøvetid: 6 måneder

Tiltredelse: 6.1.2020

Vi tilbyr:

· Fast heltidsstilling

· Lønn og betingelser etter tariffavtale: Stillingskode: 1003, l.tr. 44-68 Lr. 21/25 ifht. utdanningsgrad

· Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fordeler ved å bo i Finnmark: se http://www.finnmark.no/page.jsp?id=65&lang=no

· Nedskriving av 10% studielån, inntil 25 000,- pr år

· Finnmarks-fradrag på skatt


Utfyllende opplysninger om stillingen:stillingsbeskrivelse_for_museumsleder.pdf

Kontaktperson: Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986 eller,

Museumsleder Berit Åse Johnsen, Tlf. 97401910

Søknadsfrist: 15.11.19

Søkere vil bli vurdert av en fagkommisjon. Det vil bli forventning om politiattest ved tilsetting.

Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til:

RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt. post@rdm.no


Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger

Telefon +47 784 69 950 / 406 11 821
E-post post@rdm.no

Besøksadresse Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka-Karasjok
Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka-Karasjok


ÅPNINGSTIDER 2019

September

1.9-24.9 Alle dager 12.00-18.00

25.-30.9 Onsdag-torsdag 9.00-15.00

Stengt sø. 29.9

October-December

1.10-23.12 Onsdag, torsdag 9.00-15.00

Søndag 12.00-16.00

21.10-27.10 Museet er åpent alle dager, "Sametingets samisk språkuke": 12.00-18.00

For grupper: vennligst ta kontakt for å avtales om omvisning, særlig utenom åpningstider:
på telefon +47 784 69 950 / 406 11 821
Eller send oss e-post: post@rdm.no
Sommeråpent i 2019
10.03.-26.04: Onsdag - Torsdag 9.00-15.00 / Søndag 12.00-16.00
Stengt: 14.04
27.04.-31.05: Mandag: stengt, Tirsdag - Fredag 9.00-15.00 / Lørdag - Søndag 12.00-16.00
Stengt: 1.05, 17.05, 30.05

Sommer åpent
01.06.-31.08: Alle dager 09.00-18.00
Stengt: 9.-10.06.
01.09.-30.09: Alle dager 12.00-18.00


Museumsbesøk utenom åpningstider avtales.

INNGANGSBILLETT

 • Voksne NOK 90
 • Studenter og pensjonister NOK 60
 • Barn under 15 Gratis
 • Grupper over 10 personer NOK 60 per person


OM MUSEET

Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger SVD/DSS - RiddoDuottarMuseat administrasjon.

Museet består av en hovedbygning med utstillinger, magasiner og friluftsmuseum.
SVD/DSS etablert 1972 som det første samiske museet i Norge
.
Hensikten med etableringen var å fremme samisk kultur og styrke samenes status som folkegruppe.
Museet er per i dag det største samiske museet i Norge med verdens største samlinger av tradisjonelle
samiske klær.

Utstillingene i hovedbygningen

 • samiske klesskikker fra ulike områder og tidsperioder
 • redskaper og utstyr brukt i tradisjonell næringsutøvelse
 • samisk produsert duodji/samisk håndtverk
 • elementer fra samisk religion
 • samisk samtidskunst

Friluftsmuseet

 • samiske bygninger med bl. a. et unikt gårdsanlegg fra Jávrebainjárga og Beaivvašgieddi gamle fjellstue
 • flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein

I museumsbutikken

 • Samisk musikk joik, sanger, samisk salmesang
 • DVD
 • Duodji og håndverksprodukter produsert av samiske duodjiutøvere/håndverkere
 • Postkort / Plakater / Nordlysbilder
 • Bøker fag og skjønnlitteratur
 • T-skjorter / Smykker og mer

Ansatte


Berit Åse Johnsen
Museumsleder

Tlf +47 974 01 910
E-post berit@rdm.noTerje Henriksen Joks
Renholdsbetjent

Tlf +47 995 45 883Jelena Porsanger
Konservator
Tlf +47 406 12 117
E-post jelena@rdm.no

OĐAS - NYHET - UUET

Kunstutstilling Salongen

Porsanger Museum

03.12.19 - 29.02.2020

Denne utstillingen er for alle som er interessert i kunst, eller ønsker å lære mer om samisk kunst. Vi ønsker først og fremst skape møteplass for folk som ellers ikke er eksponert for kunst, og som vil oppleve noe annerledes. Museet tilbyr formidling og møteplass for grupper og foreninger i Porsanger og Karasjok på kveldstid. Ta kontakt med siv.marit@rdm.no


Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019
 • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
 • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
 • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter