De Samiske Samlinger i Karasjok forvalter over 5000 gjenstander. Dette er den største museale samlingen som representerer samisk kulturhistorie i Norge. Denne unike samlingen omfatter levesett, husholdning, næringer, klær, religion, duodji (kunsthåndverk) og kunst fra hele Sápmi.

Samlingene består av samiske samtids- og kulturhistoriske gjenstander samt samisk kunst:

Kopi av en tromme fra 1600-tallet
Anders Poulsens tromme, goavddis (1692): kopi laget på Historisk museum i Bergen i begynnelsen av 1980-tallet.
Gjenstandssamling består av ca. 5000 objekter, i utstillinger og i magasiner.
Gjenstandene har sin opprinnelse fra hele Sápmi. Museet presenterer i sine utstillinger materiale som omfatter de fleste samiske områder:
 • En av de største samlingene av tradisjonelle samiske klær
 • Duodji- og håndtverksredskaper
 • Jakt og fangstredskaper
 • Gjenstander fra samisk religion: kopi av Anders Poulsens tromme fra 1692 og sieidi (offerstein)
 • Gjenstander og redskaper fra reindrift
 • Redskaper brukt i landbruket
 • Bealljegoahti (buestangstelt)
 • Transportmidler: elvebåt og kjørerein med pulk

Andre gjenstander i samlingen:

 • Kulturhistoriske fotografier, filmer og lydbåndopptak

Utsmykking av museumsbygget:

Museumsbygget ble utsmykket av samisk kunstner Iver Jåks.

Veggrelieff på De Samiske Samlinger
«Gudenes dans» av Iver Jåks, 1972
Messing dårhåndstak på museet
Dørhåndtak, Iver Jåks, 1972

Henvendelser angående museets samling av kulturhistoriske foto, film og lydopptak rettes til:

post@rdm.no

Eller kontakt konservator Paula Rauhala paula@rdm.no

Friluftsmuseum

 • Friluftsmuseet har samiske bygninger med bl.a. et unikt gårdsanlegg fra Jávrebannjárga og Beaivvášgieddi gamle fjellstue fra slutten av 1800-tallet, uthus, stall og goahti (jordgammer). Lávvu vises på friluftsmuseet om sommeren.
 • Fangstgroper i friluftsmuseet representerer den flere tusen år gamle metoden for fangst av vill rein.

  Introduksjonsside av den digitale applikasjonen VAPPUS
  Introduksjonsside av VAPPUS

 

Digital omvisning på friluftsmuseet:

Vi tilbyr digital omvisning på Friluftsmuseet. VAPPUS er museets offisielle applikasjon, som guider besøkere mens de beveger seg gjennom utemuseet. De digitalt guidede turene inneholder tekst, bilder, kart, lyd og video. VAPPUS-applikasjonen er gratis for museumsbesøkerne og kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Logo til VAPPUS
VAPPUS – den digitale guiden på RDM

VAPPUS betyr veiviser eller kjentmann på samisk. Begrepet stammer fra ordet oahpis som betyr “kjent, en som vet". Begrepet VAPPUS kommer fra tiden før de motoriserte kjøretøyenes inntog, da reinsdyr og hester ble brukt til transport.

VAPPUS er tilgjengelig i første omgang på samisk, engelsk, finsk og norsk.

De Samiske Samlinger publiserer på Digitalt Museum

RiddoDuottarMuseat publiserer deler av samlingene på Digitalt Museum.
De Samiske Samlinger arbeider med å publisere informasjon om samlingen i løpet av våren 2020.
Forespørsel om kjøp av foto som presenteres i Digitalt Museum, kontakt museet på e-post post@rdm.no