Sámiid Vuorká-Dávvirat lea sámi kulturhistorjjálaš musea mii ávvudii 50 jagi diibmá, 2022! Museas leat birrasii 5000 dávvira. Dát lea stuorámus sámi kulturhistorjjálaš museavuorká Norgga bealde. Museai gullet váldoviessu ja olgomusea. Sámiid Vuorká-Dávvirat musea lei ásahuvvon 1972s vuosttas sámi kulturásahussan Norgga bealde.

RAHPANÁIGGIT 2023

Maŋŋebárgga, gaskavahku ja duorastaga dii. 9-15

Olgomusea lea gitta dalvái.

 

Museas lea ávvočájáhus «RUOKTOT – Sámi rumbbuid máhcaheapmi»

Beige infographic banner with text

Joavkkuid ofelastima museačájáhusain berre diŋgot ovddalgihtii. 

Joavkkuide ja joavkodiŋgojumiide rahpanáiggiid olggobealdde, váldde oktavuo šiehtadit oahpisteami museas: Tlf.: (+47) 784 69 950 / (+47) 406 11 821

Diŋgo ofelastima museačájáhusain  joavkkuide áinnas ovddalgihtii.

Sádde epoastta: post@rdm.no

 

Čuovu ođđasiid rahpanáiggiid birra min ruovtusiiddus ja facebook-siiddus

 

Bures boahtin!

 

OLGOMUSEA

 

Samisk stolpebod
Njalla boares poastakoarttas
Olgomuseas lea digitála ofelaš VAPPUS sáme-, dáro-, suoma- ja eŋgelasgillii. OĐAS: Musea lea divvon njala mii lei huksejuvvon 1976-1977. Divvojuvvon njalla lea ceggejuvvon Olgomuseai. Boađe geahččat!
Logo til VAPPUS
VAPPUS – den digitale guiden på RDM

Mii fállat digitála ofelačča Olgomuseas sámegillii!

VAPPUS lea min RDM museaid virggálaš applikašuvdna, man min guossit geavahit go vánddardit Olgomuseas. Ofelaččas leat teavsttat, govat, kárttat, luođit ja video. VAPPUS-applikašuvdna lea nuvttá musea gussiide. Dan sáhttá viežžat App Store ja Google Play.

VAPPUS mearkkaša ofelačča, ja boahtá sánis oahpis.

VAPPUS lea sáme-, dáro-, suoma- ja eŋgelasgillii.

VAPPUS doaibmá miessemánu rájes golggotmánu rádjái.

 

Kulturráđđi lea dorjon applikašuvnna ovddideami.

Logo til Kulturrådet en 6-kant med K i midten

VAPPUS-digitála čájáhusa sáhttá geahččat mobiltelefovnnas dahje dihtordulbosis.

Geahčá dás Bágadusa mo atnit Vappus applikašuvnna online:

 

MUSEA lea nuvttá báikki olbmuide.

SISABEASSAN BILEAHTAT muđui:

  • Ollesoblmot NOK 90
  • Studeahttat ja penšunisttat  NOK 60
  • Mánát 15 jagi rádjái nuvttá 
  • Joavkkut  main leat badjel 10 olbmo: NOK 60 juohke olbmos