Sámiid Vuorká-Dávvirat lea sámi kulturhistorjjálaš musea mii ávvudii 50 jagi diibmá, 2022! Museas leat birrasii 5000 dávvira. Dát lea stuorámus sámi kulturhistorjjálaš museavuorká Norgga bealde. Museai gullet váldoviessu ja olgomusea. Sámiid Vuorká-Dávvirat musea lei ásahuvvon 1972s vuosttas sámi kulturásahussan Norgga bealde.

Rahpanáiggit

Rabas maŋŋebárga-duorastaga dii. 09-15

Fuomáš! Olgomusea doallá gitta golggotmánu 4. beaivve 2023 rájes, ja ii ráhpo ovdal giđđat 2024.

Rahpanáiggit beassážiid 2024

Láv. 23.03: Dii. 12-17

Sot. 24.03: Musea gitta

25.-27.03: Dii. 10-17

28.-30.03: Dii. 12-17

Sot. 31.03: Musea gitta

Vuos. 01.04: Dii. 12-17

Sisabeassan Bileahtat

  • Ollesolbmot NOK 150
  • Studeanttat ja penšunisttat  NOK 90
  • Mánát vuollel 15 jagi: nuvttá
  • Joavkkut (unnimustá 10 olbmo): NOK 90/guossi

 

Mii rahpat ođđa čájáhusa 21.03 dii.18 «ÁICCAI SÁMI:
Alan Borvo poastakoarta čoakkáldat»

 

Et gammelt postkort med motiv av lavvo og mennesker i samiske klær
Poastakoarta  Alan Borvo-čoakkáldagas.

Joavkkuid ofelastima museačájáhusain berre diŋgot ovddalgihtii.

Joavkkuide ja joavkodiŋgojumiide rahpanáiggiid olggobealdde, váldde oktavuo šiehtadit oahpisteami museas: Tlf.: (+47) 784 69 950 / (+47) 406 11 821 dahje sádde epoastta post@rdm.no

 

Čuovu ođđasiid rahpanáiggiid birra min ruovtusiiddus ja facebook-siiddus

Bures boahtin!

 

OLGOMUSEA

Samisk stolpebod
Njalla boares poastakoarttas
Olgomuseas lea digitála ofelaš VAPPUS sáme-, dáro-, suoma- ja eŋgelasgillii. OĐAS: Musea lea divvon njala mii lei huksejuvvon 1976-1977. Divvojuvvon njalla lea ceggejuvvon Olgomuseai. Boađe geahččat! Olgomusea lea dálvet gitta.
Logo til VAPPUS
VAPPUS – den digitale guiden på RDM

Mii fállat digitála ofelačča Olgomuseas sámegillii!

VAPPUS lea min RDM museaid virggálaš applikašuvdna, man min guossit geavahit go vánddardit Olgomuseas. Ofelaččas leat teavsttat, govat, kárttat, luođit ja video. VAPPUS-applikašuvdna lea nuvttá musea gussiide. Dan sáhttá viežžat App Store ja Google Play.

VAPPUS mearkkaša ofelačča, ja boahtá sánis oahpis.

VAPPUS lea sáme-, dáro-, suoma- ja eŋgelasgillii.

VAPPUS doaibmá miessemánu rájes golggotmánu rádjái.

Kulturráđđi lea dorjon applikašuvnna ovddideami. VAPPUS-digitála čájáhusa sáhttá geahččat mobiltelefovnnas dahje dihtordulbosis.

Logo til Kulturrådet en 6-kant med K i midten

Geahčá dás Bágadusa mo atnit Vappus applikašuvnna online:

 

MUSEA lea nuvttá báikki olbmuide.

Joavkkut geain leat šiehtadusat dahkkon jagi 2022 hattiid vuođul, leat fámus golggotmánu 1. beaivvi rádjái. Dan maŋŋá šiehtadusat dahkkojit ođđa hattiid vuođul (geahča hattiid dás bajábealde).