Om museet

Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger i Karasjok er et samisk kulturhistorisk museum som består av en hovedbygning med utstillinger og magasiner samt friluftsmuseum. Arbeidet med etableringen av museet begynte allerede i 1939. De første bygningene til friluftsmuseet ble reist på museumstomta på slutten av 1950-tallet.

OM MUSEET

 

Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger ble etablert 1972 som det første samiske museet og den første samiske kulturinstitusjonen  i Norge. Hensikten med etableringen var å fremme samisk kultur og styrke samenes status som folkegruppe. Museumsbygningen ble offisielt åpnet den 16.april 1972. Museumsbygget ble utsmykket av samisk kunstner Iver Jåks. Museet er per i dag det største samiske museet i Norge.

De Samiske Samlinger i Karasjok forvalter over 5000 gjenstander. Dette er den største museale samlingen som representerer samisk kulturhistorie i Norge. Denne unike samlingen omfatter levesett, husholdning,
næringer, tradisjonelle samiske klær, religion, duodji (kunsthåndverk) og kunst fra hele Sápmi.

De Samiske Samlinger er det største museet under RiddoDuottarMuseat, en samisk museumsstiftelse i Vest-Finnmark, etablert i 2006. Se video over SVD museumsområdet tatt med drone.

Inngang til museumsbygg
Bildet av museumsbygget fra 2011

Utstillingene i hovedbygningen

  • samiske klesskikker fra ulike områder og tidsperioder
  • redskaper og utstyr brukt i tradisjonell næringsutøvelse
  •  duodji – samisk håndtverk
  • Transportmidler: elvebåt og kjørerein med pulk
  • elementer fra samisk religion
  • samisk samtidskunst
  • Andre gjenstander i samlingen: Kulturhistoriske fotografier, filmer og lydbåndopptak

Friluftsmuseet

I Friuftsmuseet har vi en digital omvisningsguide VAPPUS .

Utemuseet har samiske bygninger med bl.a. et unikt gårdsanlegg fra Jávrebannjárga og Beaivvášgieddi gamle fjellstue.

En gammel peis laget av naturstein inne i en gamme
Bildet er fra en av torvgammene i utemuseet. Foto: RDM-SVD.

I friluftsmuseet finnes:

  • Samiske bygninger med blant annet et unikt gårdsanlegg Jávrebáinjárga fra slutten av 1800-tallet, Beaivvašgeddi fjellstue, uthus, stall og goahti (jordgammer) og rekonstruerte oppbevaringsinnretninger som njálla, loavvi og stávrá.
  • Redskaper brukt i jordbruk
  • Et flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein

Fangstgroper i friluftsmuseet representerer den flere tusen år gamle metoden for fangst av vill rein.

Inngang til museumsbygg
Bildet av museumsbygget fra 2011
Bygninger i museumstomt dronebilde
DSS hovedbygg og friluftsmuseum sett fra lufta. Dronebilde fra 2015