Om museet

Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger i Karasjok er et samisk kulturhistorisk museum som består av en hovedbygning med utstillinger og magasiner samt friluftsmuseum. Arbeidet med etableringen av museet begynte allerede i 1939. De første bygningene til friluftsmuseet ble reist på museumstomta på slutten av 1950-tallet.

OM MUSEET

 

Sámiid Vuorká-Dávvirat – De Samiske Samlinger ble etablert 1972 som det første samiske museet og den første samiske kulturinstitusjonen  i Norge. Hensikten med etableringen var å fremme samisk kultur og styrke samenes status som folkegruppe. Museumsbygningen ble offisielt åpnet den 16.april 1972. Museumsbygget ble utsmykket av samisk kunstner Iver Jåks. Museet er per i dag det største samiske museet i Norge.

De Samiske Samlinger i Karasjok forvalter over 5000 gjenstander. Dette er den største museale samlingen som representerer samisk kulturhistorie i Norge. Denne unike samlingen omfatter levesett, husholdning,
næringer, tradisjonelle samiske klær, religion, duodji (kunsthåndverk) og kunst fra hele Sápmi.

De Samiske Samlinger er det største museet under RiddoDuottarMuseat, en samisk museumsstiftelse i Vest-Finnmark, etablert i 2006. Se video her.

Utstillingene i hovedbygningen

– samiske klesskikker fra ulike områder og tidsperioder
– redskaper og utstyr brukt i tradisjonell næringsutøvelse
– duodji – samisk håndtverk
– elementer fra samisk religion
– samisk samtidskunst

Friluftsmuseet

Utemuseet har samiske bygninger med bl.a. et unikt gårdsanlegg fra Jávrebannjárga og Beaivvášgieddi gamle fjellstue. Fangstgroper i friluftsmuseet representerer den flere tusen år gamle metoden for fangst av vill rein.

Inngang til museumsbygg
Bildet av museumsbygget fra 2011
Bygninger i museumstomt dronebilde
DSS hovedbygg og friluftsmuseum sett fra lufta. Dronebilde fra 2015