Ansatte på De Samiske Samlinger

 

Portrett av en kvinne i samiske vinterklær
Jelena Porsanger

Museumsleder: Jelena Porsanger

Epost: jelena@rdm.no
Tlf.: (+47) 40612117

 

 

 

portrett av en ung mann
John Thorbjørn Teigen

Renholder: John Thorbjørn Teigen

Epost: john.thorbjorn@rdm.no

 

 

 

 

Portrett av en mann med briller og caps
Gunnar Grønvold

Resepsjonist: Gunnar Grønvold

Epost: gunnar@rdm.no

Tlf.: (+47)40611821

 

 

 

close up picture of a woman, snowy background

Samlingsforvalter: Paula Rauhala

Epost: paula@rdm.no
Tlf.: (+47) 40609394