Ansatte på De Samiske Samlinger

 

Portrett av Jelena Porsanger

Museumsleder: Jelena Porsanger

Epost: jelena@rdm.no
Tlf.: (+47) 40612117

 

 

Renholder: Terje Henriksen Joks

Epost: terje@rdm.no
Tlf.: (+47) 99545883

 

 

Seniorkonsulent: Berit Åse Johnsen

Epost: berit@rdm.no
Tlf.: (+47) 97401910

 

 

Portrett Gunnar Grønvold

Resepsjonist: Gunnar Grønvold

Epost: Gunnar@rdm.no

Tlf.: (+47)40611821