Ansatte på De Samiske Samlinger

 

Portrett av Jelena Porsanger

Museumsleder: Jelena Porsanger

Epost: jelena@rdm.no
Tlf.: (+47) 40612117

 

 

Renholder: John Thorbjørn Teigen

Epost: john.thorbjorn@rdm.no

 

 

 

Portrett Gunnar Grønvold

Resepsjonist: Gunnar Grønvold

Epost: gunnar@rdm.no

Tlf.: (+47)40611821

 

 

Samlingsforvalter: Paula Rauhala

Epost: paula@rdm.no
Tlf.: (+47) 40609394