Ansatte på De Samiske Samlinger

Museumsleder: Berit Åse Johnsen

Epost: berit@rdm.no
Tlf.: (+47) 97401910

Renholder: Terje Henriksen Joks

Epost: terje@rdm.no
Tlf.: (+47) 99545883

Konservator: Jelena Porsanger

Epost: jelena@rdm.no
Tlf.: (+47) 40612117