RiddoDuottarMuseat hederspris 2022

 

Styret i RDM vedtok 21.6 å tildele prisen til Mari Teigmo Eira/ Kreitá Ándde Mari.

Bilde av en avisartikkel
Finnmark Dagblad 21.12.85

Hun har arbeidet I 30 år på SVD blant annet som museumsleder, og har vært en foregangskvinne i samisk museumsbygging, både museumsideologisk og praktisk. Hun jobbet målrettet for å få SVD til å være et museum for samer, først som samisk særmuseum og som nasjonalmuseum. Samene selv skulle være aktive brukere av museet. Mari var langt forut for sin tid i det som gjelder museumspolitikk, innhold i utstillingen, og i det som er museets samfunnsoppdrag. SVD som vi kjenner det den dagen i dag er bygget på og følger fortsatt de ideene og valgene som ble lansert og igangsatt av Mari Teigmo Eira.

Prisen overrekkes senere i år.

 

RiddoDuottarMuseat Hederspris er tidligere tildelt:

  • 2020 SVD museum- og historielag årbokredaksjon
  • 2018 Alf Isak Keskitalo, Kautokeino
  • 2016 Ingar Eira, Kokelv
  • 2014 Historiker Arvid Petterson, Brennelv i Porsanger
  • 2011 Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
  • 2009 Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok
  • 2007 Ole Johan Nikodemussen, Kokelv

 

 

 

 

Foreslå kandidat til RiddoDuottarMuseat hederspris 2022

Nå er det atter tid for utdeling av RiddoDuottarMuseats Hederspris.

RDMs eiere og tilhørende museumsforeninger oppfordres til å foreslå kandidater for RDMs Hederspris 2022.
Forslag med en begrunnelse på minst en halv A4-side sendes til e-post post@rdm.no innen 23.05.2022.

Hvem kan sende inn forslag: RDMs eiere, ansatte, tilhørende museumsforeninger og styremedlemmer.

RiddoDuottarMuseat styret innførte RDMs hederspris i 2007
Formålet med prisen er å hedre ildsjeler innen samisk og kvensk museumsarbeid. Hedersprisen utdeles hvert 2. år og tildeles til personer eller interesse/frivillige organisasjoner som har vært aktivt med i det museale arbeidet.
Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis.

Vedtak om tildelingen av årets hederspris fattes på RiddoDuottarMuseat styremøte.

Nærmere informasjon om hedersprisen gis av direktør Anne May Olli tlf. 406 01 986, eller på e-post amo@rdm.no.