Foreslå kandidat til RiddoDuottarMuseat hederspris 2024

Nå er det tid for utdeling av RiddoDuottarMuseats Hederspris.

RDMs eiere og tilhørende museumsforeninger oppfordres til å foreslå kandidater for RDMs Hederspris 2024.
Forslag med en begrunnelse på minst en halv A4-side sendes til e-post post@rdm.no innen 15.2.24

Hvem kan sende inn forslag: RDMs eiere, ansatte, tilhørende museumsforeninger og styremedlemmer.

RiddoDuottarMuseat styret innførte RDMs hederspris i 2007
Formålet med prisen er å hedre ildsjeler innen samisk og kvensk museumsarbeid. Hedersprisen utdeles hvert 2. år og tildeles til personer eller interesse/frivillige organisasjoner som har vært aktivt med i det museale arbeidet.
Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis.

Vedtak om tildelingen av årets hederspris fattes på RiddoDuottarMuseat styremøte.

Nærmere informasjon om hedersprisen gis av direktør Anne May Olli tlf. 406 01 986, eller på e-post amo@rdm.no.

 

RiddoDuottarMuseat Hederspris er tidligere tildelt:

  • 2022 Mari Teigmo Eira/ Kreitá Ándde Mari, Karasjok
  • 2020 SVD museum- og historielag årbokredaksjon, Karasjok
  • 2018 Alf Isak Keskitalo, Kautokeino
  • 2016 Ingar Eira, Kokelv
  • 2014 Historiker Arvid Petterson, Brennelv i Porsanger
  • 2011 Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
  • 2009 Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok
  • 2007 Ole Johan Nikodemussen, Kokelv