Foreslå kandidat til RiddoDuottarMuseat hederspris 2020

Nå er det atter tid for utdeling av RiddoDuottarMuseats Hederspris.

RDMs eiere og tilhørende museumsforeninger oppfordres til å foreslå kandidater for RDMs Hederspris 2020.
Forslag med en begrunnelse på minst en halv A4-side sendes til e-post post@rdm.no innen 27.02.2020.

Hvem kan sende inn forslag: RDMs eiere, ansatte, tilhørende museumsforeninger og styremedlemmer.

RiddoDuottarMuseat styret innførte RDMs hederspris i 2007
Formålet med prisen er å hedre ildsjeler innen samisk og kvensk museumsarbeid. Hedersprisen utdeles hvert 2. år og tildeles til personer eller interesse/frivillge organisasjoner som har vært aktivt med i det museale arbeidet.
Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis.

Vedtak om tildelingen av årets hederspris fattes på RiddoDuottarMuseat styremøte.

Nærmere informasjon om hedersprisen gis av direktør Anne May Olli tlf. 406 01 986, eller på e-post amo@rdm.no.

RiddoDuottarMuseat Hederspris er tidligere tildelt:

2018 Alf Isak Keskitalo, Kautokeino
2016 Ingar Eira, Kokelv
2014 Historiker Arvid Petterson, Brennelv i Porsanger
2011 Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
2009 Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok
2007 Ole Johan Nikodemussen, Kokelv