Hedersprisen 2020 tildeles

SVD museum- og historielag årbokredaksjon.

 

Portretter av Karasjok årbokredaksjonenRiddoDuottarMuseats hederspris for 2020 tildeles SVD musea- ja historjásearvvi jahkegirjedoaimmahus / SVD museum- og historielag årbokredaksjon.

Dem var nominert på bakgrunn av deres arbeid med å produsere årbok 2009-2019, som viser og illustrerer egen lokalhistorie på samisk og norsk. Årboka har bidratt til å styrke lokalsamfunnets kunnskap om egen historie.

Årboka har bidratt til at lokalbefolkningen og også andre, har fått mer kunnskap om sin egen samiske historie og dermed også styrket deres samiske selvfølelse. Årboka har også motivert til å lese samiske tekster og på denne måten styrket samisk språkkunnskap. Årbokas innhold har også gitt ny kunnskap og samlet generasjoner.

Prisen er et reisestipend på kr 7500,- og et hedersbevis. Prisen vil bli utdelt til sommeren, avhengig av Covid-19 situasjonen.

 

Foreslå kandidat til RiddoDuottarMuseat hederspris 2020

Nå er det atter tid for utdeling av RiddoDuottarMuseats Hederspris.

RDMs eiere og tilhørende museumsforeninger oppfordres til å foreslå kandidater for RDMs Hederspris 2020.
Forslag med en begrunnelse på minst en halv A4-side sendes til e-post post@rdm.no innen 27.02.2020.

Hvem kan sende inn forslag: RDMs eiere, ansatte, tilhørende museumsforeninger og styremedlemmer.

RiddoDuottarMuseat styret innførte RDMs hederspris i 2007
Formålet med prisen er å hedre ildsjeler innen samisk og kvensk museumsarbeid. Hedersprisen utdeles hvert 2. år og tildeles til personer eller interesse/frivillige organisasjoner som har vært aktivt med i det museale arbeidet.
Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis.

Vedtak om tildelingen av årets hederspris fattes på RiddoDuottarMuseat styremøte.

Nærmere informasjon om hedersprisen gis av direktør Anne May Olli tlf. 406 01 986, eller på e-post amo@rdm.no.

RiddoDuottarMuseat Hederspris er tidligere tildelt:

2018 Alf Isak Keskitalo, Kautokeino
2016 Ingar Eira, Kokelv
2014 Historiker Arvid Petterson, Brennelv i Porsanger
2011 Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
2009 Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok
2007 Ole Johan Nikodemussen, Kokelv