Ny utstilling: Med blikk for det samiske

Alan Borvos postkortsamling. Utstillingsperiode: 21.03 – 30.12.2024. 

Utstillingen bygger på franskmannen Alan Borvo sin imponerende samling av flere tusen postkort med informative tekster og skisser. Samlingen er blitt til gjennom mange års arbeid, da Alan Borvo som student i etnologi oppsøkte samiske miljøer i Finnmark på 1950-tallet.

 

 

Utstillingsperiode: 21.03 – 30.12.2024. 

 

 

Om utstillingen

 

Postkortsamlingen består av 21 velfylte permer sortert etter tema og geografisk tilhørighet.

I utstillingen Med blikk for det samiske vises eksemplarer fra postkortets første tiår mot slutten av 1800-tallet, lystrykk med vannbasert fargelasur påført for hånd, motiver skapt av profesjonelle fotografer og kunstnere, så vel som amatørenes ofte fantasifulle bidrag.

Den hurtig voksende turismen på begynnelsen av 1900-tallet ga næring til masseproduksjonen av fotografiske postkort. Det eksotiske nord var som reisemål innhyllet i romantiske fantasier om Europas siste villmark, der mennesker kunne beskues mens de fremdeles levde i pakt med skaperverket. Overdrivelser og stereotypier preger den tidlige postkortindustrien. Geografisk og kulturell avstand satte sitt avtrykk i likhet med politiske og ideologiske forhold.

Alan Borvos opphold i Sápmi og hans genuine interesse for samisk kultur, resulterte også i en verdifull samling av gjenstander og barnetegninger. Siden den gang er de blitt stilt ut flere steder i Europa. En samling av barnetegninger ble donert til Sámi allaskuvla – Samisk høgskole i 2015. Historier om denne samlingen er publisert i Alan Borvos bok Fra lapper til samer som vises i utstillingen og er til salgs i museumsbutikken.

Utstillingen Med blikk for det samiske var opprinnelig laget av Perspektivet Museum, med støtte fra Sametinget, og ble vist i periode 09.12.2017 – 24.04.2018 i Tromsø.

 

Utstillingen ved RDM – De Samiske Samlinger er produsert i samarbeid med Perspektivet Museum. Takk til våre samarbeidspartnere i prosjektet Taking back the museum (finansiert av Konestiftelsen & Uniarts Helsinki – The University of the Arts), Hanna Guttorm og Lea Kantonen for deres arbeid med utstillingsdesign.

Utstillingen er åpen i påsken: se museums åpningstider i påsken 2024.