Om RDM

RiddoDuottarMuseat – en samisk museumsstiftelse

Museumsstiftelsen består av fire samiske kulturhistoriske museer og  en samisk kunstsamling i Vest-Finnmark

 

RDM har nordsamisk som hovedspråk.

RiddoDuottarMuseat deltar også i forvaltningen ved utførsel av samiske kunst- og kulturgjenstander fra Norge, og arbeider i tillegg aktivt for å skaffe tilbake gjenstander som i tidligere tider ble ført ut av Sápmi.

 

RDM – Formidler

RiddoDuottarMuseat formidler om det kulturelle mangfoldet fra kyst til vidde gjennom gjenstander, fotografier, kunst og informasjon om immateriell kulturarv.

RiddoDuottarMuseat forvalter den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge. Samlingen presenterer næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.

 

Mål & Visjon

– aktivt bidra til vern av samisk identitet, språk og kulturtradisjoner.
Synliggjøring og utvikling ved

  • Å drive museums- og utstillingsvirksomhet som presenterer samisk kunst, tradisjoner, historie og kultur
  • Å formidle og informere om samisk kunst, historie, tradisjoner og kultur, samt kunnskapsproduksjon
  • Å arbeide for å heve kvaliteten på samisk museumsarbeid
  • Innsamle og dokumentere samisk kunst- og kulturhistorisk materiale
  • Å sikre gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem
  • At samisk språk bør utvikles som hovedspråk ved RiddoDuottarMuseat
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner

RiddoDuottarMuseat skal være åpen for, samt å selv medvirke til nært samarbeid med andre samiske museer, institusjoner, organisasjoner og næringsliv.

RDM skal bidra til utvikling av nasjonale museumsnettverk.