RiddoDuottarMuseats øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter

Styret er sammensatt slik

 • 2 representanter valgt av Sametinget
 • 4 representanter valgt av eierne
 • 1 representant valgt av Kárášjoga gielda / Karsjok kommune
 • 1 representant valgt av ansatte
 • Sametinget utnevner styrelederen.
  Alle representantene har sin personlige vararepresentant.
Styret for perioden 2018 – 2022 (siste endring 23.02.22)
 • Styreleder Marit Meløy – oppnevnt av sametinget. Pers. vararepresentant Ol Johan Gaup.
 • Nestleder Hilde Skanke – oppnevnt av Porsanger kommune. Pers. vararepresentant Olaf Andersen
 • Styremedlem Marianne Balto – oppnevnt av Sámediggi – Sametinget. Pers. vararepresentant Stine Marie Høgden
 • Styremedlem Ann Britt Eira Sara – oppnevnt av Kautokeino kommune. Pers. vararepresentant Ellen J. Sara Eira
 • Styremedlem Olaug Larsson – oppnevnt av eierstiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger. Pers. vararepresentant Eilif Norvang
 • Styremedlem Sten Magnar Nikodemussen – oppnevnt av styret for Kokelv sjøsamiske museum. Pers. vararepresentant Ingar Elling Eira
 • Styremedlem Svein Atle Somby – oppnevnt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune. Pers. vararepresentant Sissel Gaup
 • Styremedlem / Ansatterepresent Ellen J. Bals – oppnevnt av ansatte ved RDM. Pers. vararepresentant: Inga Margrethe Vars