RiddoDuottarMuseats øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter

Styret er sammensatt slik

 • 2 representanter valgt av Sametinget
 • 4 representanter valgt av eierne
 • 1 representant valgt av Kárášjoga gielda / Karsjok kommune
 • 1 representant valgt av ansatte
 • Sametinget utnevner styrelederen.
  Alle representantene har sin personlige vararepresentant.
Styret for perioden 2018 – 2022
 • Johan Vasara, styreleder – oppnevnt av Sámediggi – Sametinget

  Pers. vararepresentant Liv Elin Wilhelmsen

 • Nestleder Hilde Skanke – oppnevnt av Porsanger kommune

  Pers. vararepresentant Olaf Andersen

 • Styremedlem Marianne Balto – oppnevnt av Sámediggi – Sametinget

  Pers. vararepresentant Stine Marie Høgden

 • Styremedlem Ann Britt Eira Sara – oppnevnt av Kautokeino kommune

  Pers. vararepresentant Ellen J. Sara Eira

 • Styremedlem Olaug Larsson – oppnevnt av eierstiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger

  Pers. vararepresentant Eilif Norvang

 • Styremedlem Sten Magnar Nikodemussen – oppnevnt av styret for Kokelv sjøsamiske museum

  Pers. vararepresentant Ingar Elling Eira

 • Styremedlem Svein Atle Somby – oppnevnt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune

  Pers. vararepresentant Sissel Gaup

 • Styremedlem / Ansatterepresent Ellen J. Bals – oppnevnt av ansatte ved RDM

  Pers. vararepresentant Terje H. Joks