RiddoDuottarMuseats øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter

Styret er sammensatt slik

 • 2 representanter valgt av Sametinget
 • 4 representanter valgt av eierne
 • 1 representant valgt av Kárášjoga gielda / Karsjok kommune
 • 1 representant valgt av ansatte
 • Sametinget utnevner styrelederen.
  Alle representantene har sin personlige vararepresentant.
Styret for perioden 2022 – 2026 
 • Styreleder Marit Meløy – oppnevnt av sametinget. Pers. vararepresentant Ol Johan Gaup.
 • Nestleder Nils Johan Heatta – oppnevnt av Sámediggi – Sametinget. Pers. vararepresentant Liv-Elin Wilhelmsen
 • Styremedlem Hilde Skanke – oppnevnt av Porsanger kommune. Pers. vararepresentant Olaf Andersen
 • Styremedlem Ellen J. Sara Eira – oppnevnt av Kautokeino kommune. Pers. vararepresentant Anders S. Buljo
 • Styremedlem Tore-Jan Gjerpe – oppnevnt av eierstiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger. Pers. vararepresentant Eilif Norvang (fra mars 2023 – 2026)
 • Styremedlem Sten Magnar Nikodemussen – oppnevnt av styret for Kokelv sjøsamiske museum. Pers. vararepresentant Ingar Elling Eira
 • Styremedlem Svein Atle Somby – oppnevnt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune. Pers. vararepresentant Klemet Amund Eira (2022-2024)
 • Styremedlem / Ansatterepresent Ellen J. Bals – oppnevnt av ansatte ved RDM. Pers. vararepresentant: Inga Margrethe Vars