RiddoDuottarMuseat har ledig ett år vikariat som samlingsforvalter/konservator på Porsanger museum, Lakselv.

 

ARBEIDSOPPGAVER

I det kommende året skal Porsanger museum flytte og primæroppgavene vil være i henhold til å pakke ned samlingene, og flytte de til nye lokaler der de skal katalogiseres i nytt system. Oppgavene vil også kreve mye fysisk tungt arbeid. Ellers er oppgavene;

 • Registrering og katalogisering av eksisterende- og nyervervede gjenstander til arkiv og til den digitale databasen PRIMUS og DIGITALTMUSEUM utviklet av KulturIT.
 • Daglig forvaltning av samlingene
 • Deltar i arbeidet med innsamling, registrering, digitalisering, katalogisering, klassifisering, dokumentasjon og oppbevaring/ magasinering, tilstandsvurdering/-rapportering og kan ved behov bistå i arbeidet med konservering og forebyggende konservering.

 

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONER

 • Bachelor- eller mastergrad innenfor ett av fagområdene kunsthistorie, konservering, urfolksstudier, e.l. fag av relevans.
 • Samisk, norsk, skandinavisk, gjerne også finsk/kvensk språkkompetanse, fortrinnsvis ideelt med engelskspråklige kunnskaper også
 • Erfaring fra museumsarbeid, utstillingsarbeid og prosjektarbeid
 • Gode kunnskaper i samisk, skriftlig og muntlig (grunnfag eller tilsvarende) kompenseres med ett lønnstrinn
 • Beherske ulike dataprogram, f.eks. Primus, word, excel, powerpoint, photoshop, lightroom, adobepakken generelt
 • Personlig egnethet og grad av selvstendighet vektlegges

Fordel med:

 • Grunnleggende kompetanse om katalogisering og håndtering av samlinger
 • Førerkort for bil, fortrinnsvis BE

 

Rapporterer til: Avdelingsleder ved Porsanger museum

Ansettes av: Direktør i RiddoDuottarMuseat

Avlønning: Etter kompetanse og ansiennitet etter statens lønnsregulativ. Stillingskode alternativer 1065, 1408 eller 1085 (L.tr. 38-60).

Søknadsfrist: 15. august 2023

Ønsket tiltredelse fra 1.september, senest 1.oktober 2023.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

RDM direktør Anne May Olli, tlf. 40601986

E-post: amo(att)rdm.no