Ledig stilling som koordinator for ledernettverket for de samiske museene

 Ledernettverket for de samiske museene er et fagpolitisk nettverk og faglig organisasjon for de samiske museene forvaltet av Sametinget. Nettverkets styre består av direktører/ledere ved de samiske museene. Formålet med stillingen er å være administrativ støtte til nettverkets arbeid. Nettverket har det faglige ansvaret for stillingen. Stillingen vil være lokalisert på ett av de samiske museene som er forvaltet av Sametinget. Organisering av arbeidsgiver/kontorsted etter avtale. Formålet med stillingen er å styrke de samiske museenes kapasitet til å videreutvikle det fagpolitiske og faglige samarbeidet mellom de samiske museene. Den som ansettes vil sammen med styret styrke samarbeidet og nettverket mellom de ulike samiske museene. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling og krever høy grad av relevant kunnskap, ansvarlighet og selvstendighet. Noe kveldsarbeid og reisevirksomhet påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere og igangsette relevante, faglige utviklingsprosjekter i tett samarbeid med styringsgruppa
 • Bidra til utarbeiding av relevante høringer og innspill i samarbeid med styringsgruppa
 • Koordinere og tilrettelegge fysiske og digitale møter for de samiske museene
 • Fasilitere kunnskapsdeling knyttet til arbeid med samlinger og aktiviteter.
 • Delta på møter med ulike statlige etater som Sametinget, Kulturdirektoratet eller andre, sammen med styringsgruppa
 • Utføre praktiske og administrative oppgaver
 • Samarbeide med aktuelle aktører innenfor museumsfeltet
 • Samarbeide med seksjon for samiske samlinger under Norges Museumsforbund
 • Samarbeide med prosjekt Dávvirat Duiskkas.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere museumsfaglig utdanning
 • God kulturforståelse og kunnskap om samisk kultur og kulturarv
 • God kunnskap om kulturpolitikk nasjonalt og internasjonalt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap om og erfaring fra samiske museers virksomhet vektlegges
 • Samisk språkkompetanse vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne.
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og med flere arbeidsområder og temaer samtidig.
 • God evne til å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Personlig relevant nettverk er en fordel

Vi tilbyr:

 • Stillingen er et ettårig engasjement, med mulighet for fast ansettelse.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling og til å forme eget arbeid.
 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Fleksibilitet i valg av kontorsted på ett av de samiske museene
 • Styret i ledernettverket har faglig ansvar for stillingen.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Birgitta Fossum, Saemien Sijte, Snåsa Tlf.94856586

Svein Leiros, Senter for nordlige folk, Manndalen Tlf. 95793799

Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat, Karasjok, Tlf: 40601986

 

Skriftlig søknad med CV sendes innen 11.02.24 til Saemien Sijte v/ Birgitta Fossum, post@saemiensijte.no