Ledig stilling som museumsleder (avdelingsleder) for

Kokelv sjøsamiske museum.

 

Kokelv ligger i Hammerfest kommune.  Museet består av et genuint sjøsamisk småbruk med bolighus, fjøs og uthus som ligger rett i nærheten av Kokelva, og har utsikt ned til fjorden hvor vi også har et nytt stornaust og en tredjedel av et eldre fellesnaust, hvor vi har båtsamlingen vår. Museet er kun sesongåpent på sommeren, men åpner opp for muligheten å avtale besøk ellers i året. RDM leier kontor- og arbeidslokale på den lokale matbutikken, og der ansatte er tilgjengelig i arbeidstiden. Lokalt og regionalt samarbeid er et viktig arbeidsområde for museet.Se mer om museet på Kokelv Sjøsamiske Museums Instagram https://www.instagram.com/kokelvsjosamiskemuseum/

Ledig fast stilling som museumsleder ved Kokelv sjøsamiske museum. Stillingen som museumsleder omfatter både administrative og museumsfaglige ansvarsområder. Forvaltning av den sjøsamiske kulturen og tradisjoner er et sentralt arbeidsområde.

Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av samlingene. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS for registrering av samlinger.

 • Utstilling- og formidlingsarbeid i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere
 • Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens arbeidsfelt, herunder også forskning.
 • Utvikle avdelingens faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM
 • Andre oppgaver etter avtale med overordnede.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves og ønskes:

 • Høyere grads utdanning, helst på hovedfags eller masternivå innen museologi, etnologi, historie, duodji og/eller andre kultur- og samfunnsrelaterte fag.
 • Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingevner i ett av de skandinaviske språk, primært i norsk, samt samisk og engelsk.
 • Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig
 • Erfaring og kunnskap om SOME er en fordel
 • Personlig egnethet.
 • Førerkort for bil
 • Prøvetid: 6 måneder

Tiltredelse: Snarest

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling ved Kokelv sjøsamiske museum (6 måneder prøvetid)
 • Lønn og betingelser etter tariffavtale. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fordeler ved å bo i Finnmark: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional–og-distriktspolitikk/Berekraftig-regional-utvikling-i-nord/virkemidler-i-tiltakssonen/id2362290/

De viktigeste virkemidlene:

 • Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
 • Fritak for el-avgift på forbruk
 • Reduksjon i personbeskatningen

 

Utfyllende opplysninger om stillingen: Stillingsbeskrivelse for museumsleder

Kontaktpersoner:

KSM Museumsleder Kjersti Robertsen tlf. 47326862

Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986

 

Søknadsfrist: 15.08.22

Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til:

RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt. post@rdm.no

 

GUIDER/MUSEUMSMEDARBEIDERERiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2022 til:

 • De Samiske Samlinger i Karasjok, 4 stillinger. Periode: 1.6-14.8
 • Kautokeino bygdetun, 3 stillinger. Periode: 07.06.-15.08.
 • Kokelv sjøsamiske museum, 1 stilling. Periode: 13.06.-14.08. Utvidet søknadsfrist 31.05.2022
 • Porsanger museum, 1 stilling. Periode: 13.06.-07.08.

De kulturhistoriske museene søker serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere som liker å formidle. Søkerne må ha gode kunnskaper om samisk kultur, historie og samfunnsliv. Vedkommende må være fylt 18 år og beherske nordsamisk og/eller norsk, samt minst ett av språkene: finsk/kvensk, engelsk, tysk, fransk.

Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • Ved hvilket av RDMs museer du søker jobb
 • Ønsket arbeidsperiode
 • Hvilke språk du behersker
 • CV med bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges

Stillingene er plassert i stillingskode 1078, LR02 i Statens lønnsregulativ. Lønnstrinn 22-38. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til de ulike avdelingenes museumsledere, se www.rdm.no

 

Søknadsfrist:
Den ordinære søknadsfristen har gått ut.
Utvidet søknadsfrist på stillingen ved Kokelv Sjøsamiske Museum:
31.05.2022

Søknaden sendes til:

RiddoDuottarMuseat, Postboks 143, 9735 Karasjok,

eller til e-post: post@rdm.no.

Søknaden merkes: “Sommerjobb 2022".