RiddoDuottarMuseat (RDM) er vedtaksinstitusjon for utførsel og innførsel av  samisk kunst og annet samisk kulturmateriale jamf. Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander § 6
Visste du at du ikke uten videre kan ta med deg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Skal du ta med kunst- og kulturgjenstander ut av landet, må du først søke om utførselstillatelse. RDM saksbehandler og vedtar søknader om utførsel for samisk materiale fra før 1970. Mer informasjon og søknadsskjemaer finnes på  Norsk Kulturråd  nettside