Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger

Telefon +47 784 69 950 / 406 11 821
Epost post@rdm.no
Besøksadresse Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka-Karasjok
PostadressePostboks 143, N-9735 Kárášjohka-Karasjok


ÅPNINGSTIDER 2017
02.01.-11.06. Onsdag-Torsdag 9:00-15:00, Søndag 12:00-16:00
12.06.-20.08. Daglig 9:00-18:00
21.08.-03.09. Mandag-Fredag 9:00-18:00, Lørdag-Søndag 11:00-18:00
04.09.-21.12. Onsdag-Torsdag 9:00-15:00, Søndag 12:00-16:00
27.-28.12. Onsdag-Torsdag 10:00-14:00

Åpningstider "Elvebåten" utstillingsperioden:
16.5. 9:00-15:00
18.-19.5. 9:00-15:00
21.5. 12:00-16:00
22.5. og 23.5 9:00-15:00
28.5. 12:00-16:00

Museumsbesøk utenom åpningstider avtales på forhånd.

INNGANGSPRISER

 • Voksne NOK 90
 • Studenter og pensjonister NOK 60
 • Barn under 15 Gratis
 • Grupper over 10 personer NOK 60 per person

OM MUSEET

Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger SVD/DSS er hovedadministrasjonen i RiddoDuottarMuseat.

SVD/DSS etablert 1972 som det første samiske museet i Norge.

Hensikten med etableringen var å fremme samisk kultur og styrke samenes status som folkegruppe.
Museet er per i dag det største samiske museet i Norge med
verdens største samlinger av tradisjonelle samiske klær..

Museet består av en hovedbygning med utstillinger og magasiner og et friluftsmuseum

Utstillingene i hovedbygningen

 • samiske klesskikker fra ulike områder og tidsperioder
 • redskaper og utstyr brukt i tradisjonell næringsutøvelse
 • samisk produsert duodji/samisk håndtverk
 • elementer fra samisk religion
 • samisk samtidskunst

Friluftsmuseet

 • samiske bygninger med bl. a. et unikt gårdsanlegg fra Jávrebainjárga og Beaivvašgeddi gamle fjellstue
 • flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein

I museumsbutikken

 • Samisk musikk joik, sanger, samisk salmesang
 • DVD
 • Duodji og håndverksprodukter produsert av samiske duodjiutøvere/håndverkere
 • Postkort / Plakater / Nordlysbilder
 • Bøker fag og skjønnlitteratur
 • T-skjorter / Smykker og mer

Ansatte Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger

Berit Åse Johnsen
Museumsleder

E-post berit@rdm.no
Tlf +47 974 01 910
Terje Henriksen Joks
Renholdsbetjent

E-post terje@rdm.no
Tlf +47 995 45 883

NYHETER

I LAKSELV / IN LAKSELV


Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter