RiddoDuottarMuseat - Administrasjon

Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, Karasjok. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821
Org. nr. 989 999 192

Besøksadresse Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok
Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok

RiddoDuottarMuseat - samisk museumsstiftelse

Museumsstiftelsen består av fire samiske museer i Vest-Finnmark

RDM har nordsamisk som hovedspråk.

Samisk kulturminnevern er et fagområde ved RDM.
RiddoDuottarMuseat deltar også i forvaltningen ved utførsel av samiske kunst- og kulturgjenstander fra Norge,
og arbeider i tillegg aktivt for å skaffe tilbake gjenstander som
i tidligere tider ble ført ut av Sápmi.

RDM - Formidler

RiddoDuottarMuseat formidler det kulturelle mangfoldet fra kyst til vidde gjennom gjenstander fotografier og immaterielle kulturminner.

RiddoDuottarMuseat forvalter den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge.


Samlingen presenterer næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.

Mål & Visjon

RiddoDuottarMuseat - aktivt bidra til vern av samisk identitet, språk og kulturtradisjoner.
Synliggjøring og utvikling ved
  • Å drive museums- og utstillingsvirksomhet som presenterer samisk kunst, tradisjoner, historie og kultur
  • Å formidle og informere om samisk kunst, historie, tradisjoner og kultur, samt kunnskapsproduksjon
  • Å arbeide for å heve kvaliteten på samisk museumsarbeid
  • Innsamle og dokumentere samisk kunst- og kulturhistorisk materiale
  • Å sikre gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem
  • At samisk språk bør utvikles som hovedspråk ved RiddoDuottarMuseat
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner
RiddoDuottarMuseat skal være åpen for, samt å selv medvirke til nært samarbeid med andre samiske museer, institusjoner, organisasjoner og næringsliv.

RDM skal bidra til utvikling av nasjonale museumsnettverk


Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter