RiddoDuottarMuseat - Administrasjon

Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, Karasjok. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821
Org. nr. 989 999 192

Besøksadresse Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok
Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok

RiddoDuottarMuseat - samisk museumsstiftelse

Museumsstiftelsen består av fire samiske museer i Vest-Finnmark

RDM har nordsamisk som hovedspråk.

Samisk kulturminnevern er et fagområde ved RDM.
RiddoDuottarMuseat deltar også i forvaltningen ved utførsel av samiske kunst- og kulturgjenstander fra Norge,
og arbeider i tillegg aktivt for å skaffe tilbake gjenstander som
i tidligere tider ble ført ut av Sápmi.

RDM - Formidler

RiddoDuottarMuseat formidler det kulturelle mangfoldet fra kyst til vidde gjennom gjenstander fotografier og immaterielle kulturminner.

RiddoDuottarMuseat forvalter den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge.


Samlingen presenterer næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.

Mål & Visjon

RiddoDuottarMuseat - aktivt bidra til vern av samisk identitet, språk og kulturtradisjoner.
Synliggjøring og utvikling ved
  • Å drive museums- og utstillingsvirksomhet som presenterer samisk kunst, tradisjoner, historie og kultur
  • Å formidle og informere om samisk kunst, historie, tradisjoner og kultur, samt kunnskapsproduksjon
  • Å arbeide for å heve kvaliteten på samisk museumsarbeid
  • Innsamle og dokumentere samisk kunst- og kulturhistorisk materiale
  • Å sikre gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem
  • At samisk språk bør utvikles som hovedspråk ved RiddoDuottarMuseat
  • Å yte museumsfaglig bistand til andre museer og aktuelle institusjoner
RiddoDuottarMuseat skal være åpen for, samt å selv medvirke til nært samarbeid med andre samiske museer, institusjoner, organisasjoner og næringsliv.

RDM skal bidra til utvikling av nasjonale museumsnettverk