Guovdageainnu gilišillju - Kautokeino bygdetun

Telefon +47 481 17 266
Epost rdm-kauto@rdm.no
Besøksadresse Boaronjárga 23, Guovdageaidnu - Kautokeino
Postadresse Boaronjárga 23, N-9520 Guovdageaidnu - Kautokeino


ÅPNINGSTIDER 2019

Mandag - Fredag 09.00-15.00
Lørdag og Søndag Stengt


Sommer

06.06.-01.09
Mandag - Lørdag 09.00-18.00
Søndag 12.00-18.00

Museumsbesøk utenom åpningstider forhåndsavtales.INNGANGSPRISER

 • NOK 50 inkl. guidehefte
 • Barn under 15 år Gratis
 • Grupper over 10 personer NOK 40 pr. person

Om museet
Museet ligger ved elvebredden i sentrum av Guovdageaidnu/Kautokeino.
Museumsbygget åpnet
1987. Utstillingslokalet utsmykket av den samiske kunstneren Trygve Lund Guttormsen

Basisutstillingen består av gjenstander fra den lokale samiske kulturen.
Tomtearealet er dyrket mark fra begynnelsen av 1700-tallet, og var skoletomt fra 1883 til 1959.

Friluftsmuseet
 • Rekonstruert miljø fra Guovdageaidnu / Kautokeino slik for ca. 100 år siden, med flere fredede bygninger samt modellbygg av torvgammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser
I museets hovedbygning
Permanent utstilling - lokal samisk kultur
 • "Kirke-hytten 1650" - rekonstruert og oppført/utstilt innendørs. Bygd av tømmer - furu som den gang vokste lokalt. Er Finnmarks eldste stående bygning. Hytta ble oppført av den Svenske kronen og sto opprinnelig på samme sted som nå er museumsarealet
 • Kildeskriftutstilling
 • Fiskeredskaper - brukt i tradisjonell innlandsfiske
 • Ca. 1536 gjenstander
 • Private arkivmateriale

 • Museet forvalter/eier en billedsamling på ca. 10 000 bilder - ikke utstilte
 • Samisk musikk og joik / DVD
 • Bøker fag- og skjønnlitteratur
 • Utstillingskataloger - kunst
 • Plakater / trykk
 • Postkort
 • T-skjorter
 • Produkter av Alva, IMBB duodji ++

ANSATTE

Johan Aslak Hætta
Museumsleder
E-post JohanAslak@rdm.no
Tlf +47 481 17 266
Lagre
Ellen J. Bals
Konsulent - prosjekt
E-post ellen@rdm.no
Tlf +47 406 13 183
Lagre
OĐAS - NYHET - UUET


Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter