Ledig vikariat som museumsleder (avdelingsleder) for Kokelv sjøsamiske museum

Ett årig fulltids vikariat som museumsleder ved Kokelv sjøsamiske museum, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen som museumsleder omfatter både administrative og museumsfaglige ansvarsområder. Forvaltning av den sjøsamiske kulturen og tradisjoner et sentralt arbeidsområde.

Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av samlingene. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS for registrering av samlinger.

· Utstilling- og formidlingsarbeid i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere

· Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens arbeidsfelt, herunder også forskning.

· Utvikle avdelingens faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM

· Andre oppgaver etter avtale med overordnede.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves:

· Høyere grads utdanning, helst på hovedfags eller masternivå innen museologi, etnologi, historie, duodji og/eller andre kultur- og samfunnsrelaterte fag.

· Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

· Gode muntlige og skriftlige fremstillingevner i ett av de skandinaviske språk, primært i norsk samt i samisk og engelsk.

· Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig.

· Personlig egnethet.

· Førerkort for bil

· Prøvetid: 6 måneder

Tiltredelse: Snarest

Vi tilbyr:

· 100% vikariatstilling ved Kokelv sjøsamiske museum inntil ett år, med mulighet for fast ansettelse.

· Lønn og betingelser etter tariffavtale. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fordeler ved å bo i Finnmark: se http://www.finnmark.no/page.jsp?id=65&lang=no

· Nedskriving av 10% studielån inntil 25 000,- pr år

· Finnmarks-fradrag på skatt

Utfyllende opplysninger om stillingen: Stillingsbeskrivelse

Kontaktperson: Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986

Søknadsfrist: 04.01.19

Søkere vil bli vurdert av en fagkommisjon.

Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til:

RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt. post@rdm.noJáhkovuona mearrasámi musea - Kokelv sjøsamiske museum

Telefon +47 473 26 862
Epost
post@rdm.no


Postadresse
N-9715 Jáhkovuotna - Kokelv

Besøskadresse
Besøksadresse: Nilládállu - Nillagården, Jáhkovuotna - Kokelv
Kart

ÅPENT KUN I SOMMERSESONGEN

19.6.-12.8.2018

Museumsbesøk utenom åpningstider - forhåndsavtales

PRISER

  • NOK 50
  • Barn under 15 år Gratis
  • Grupper over 10 personer NOK 40 per person

OM MUSEET
Kommunaldepartementet igangsatte i begynnelsen av 1980-tallet tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv sameforening ble stiftet 02.12.1983. Formålet - å ivareta og fremme sjøsamekulturen i Kokelv, og Vest-Finnmark forøvrig. Innsamlingen av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur, kom i gang. Kokelv museumslag, opprettet i 1991 - videreførte arbeidet. Kokelv sjøsamiske museum ble stiftet samme år av Kokelv museumslag og Kvalsund kommune.

I 1992 kjøpte Kokelv sjøsamiske museum Nillágården, et nedlagt sjøsamisk småbruk, hvor museet nå har utstilling i hus, fjøs og naust. Nillágården ble drevet etter selvbergingsprinsippet, med småbruk og fiske, noe som gjenspeiles i gjenstandssamlingen.

Du får innblikk i
  • bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg
Museet er kun åpent i sommersesongen - uke 25 - 32.

ANSATT

Elin Ingeborg Mathisen er i permisjon
Fagkonsulent
Tlf +47 410 20 807

Vikar: Annelise Josefsen
E-post: annelise@rdm.no
Tlf: +47 481 26 414
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter