Jáhkovuona mearrasámi musea - Kokelv sjøsamiske museum

Telefon +47 473 26 862
Epost
kjersti@rdm.no


Postadresse:
Kokelv Sjøsamiske Museum, Kokelvveien 25, Jáhkovuotna - Kokelv, N-9715

Besøksadresse
Besøksadresse: Nilládállu - Nillagården, Jáhkovuotna - Kokelv

Finn oss på
Kart (link)

ÅPENT KUN I SOMMERSESONGEN

Museumsbesøk utenom åpningstider - forhåndsavtales over telefon eller epost.
Our museum is only open during summer season - If you wish to visit the museum outside the summer season, you must call or send an email beforehand.

PRISER/ PRICES

  • Voksne/ Adults: NOK 50
  • Barn under 15 år/Children under 15: Gratis/Free
  • Grupper over 10 personer/ groups over 10 persons: NOK 40 per person

    Vi er på instagram!

    Følg oss for oppdateringer fra museet.

OM MUSEET
Kommunaldepartementet igangsatte i begynnelsen av 1980-tallet tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv sameforening ble stiftet 02.12.1983. Formålet - å ivareta og fremme sjøsamekulturen i Kokelv, og Vest-Finnmark forøvrig. Innsamlingen av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur, kom i gang. Kokelv museumslag, opprettet i 1991 - videreførte arbeidet. Kokelv sjøsamiske museum ble stiftet samme år av Kokelv museumslag og Kvalsund kommune.

I 1992 kjøpte Kokelv sjøsamiske museum Nillágården, et nedlagt sjøsamisk småbruk, hvor museet nå har utstilling i hus, fjøs og naust. Nillágården ble drevet etter selvbergingsprinsippet, med småbruk og fiske, noe som gjenspeiles i gjenstandssamlingen.

Du får innblikk i
  • bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg
Museet er kun åpent i sommersesongen - uke 25 - 32.

ANSATT

Elin Ingeborg Mathisen er i permisjon
Fagkonsulent
Konsulent: Annelise Josefsen
Epost: annelise@rdm.no

Vikar museumsleder: Kjersti Robertsen
E-post: kjersti@rdm.no
Tlf: +47 47326862
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter