Jáhkovuona mearrasámi musea - Kokelv sjøsamiske museum

Telefon +47 473 26 862
Epost
post@rdm.no


Postadresse
N-9715 Jáhkovuotna - Kokelv

Besøskadresse
Besøksadresse: Nilládállu - Nillagården, Jáhkovuotna - Kokelv
Kart

ÅPENT KUN I SOMMERSESONGEN

19.6.-12.8.2018

Museumsbesøk utenom åpningstider - forhåndsavtales

PRISER

  • NOK 50
  • Barn under 15 år Gratis
  • Grupper over 10 personer NOK 40 per person

OM MUSEET
Kommunaldepartementet igangsatte i begynnelsen av 1980-tallet tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv sameforening ble stiftet 02.12.1983. Formålet - å ivareta og fremme sjøsamekulturen i Kokelv, og Vest-Finnmark forøvrig. Innsamlingen av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur, kom i gang. Kokelv museumslag, opprettet i 1991 - videreførte arbeidet. Kokelv sjøsamiske museum ble stiftet samme år av Kokelv museumslag og Kvalsund kommune.

I 1992 kjøpte Kokelv sjøsamiske museum Nillágården, et nedlagt sjøsamisk småbruk, hvor museet nå har utstilling i hus, fjøs og naust. Nillágården ble drevet etter selvbergingsprinsippet, med småbruk og fiske, noe som gjenspeiles i gjenstandssamlingen.

Du får innblikk i
  • bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg
Museet er kun åpent i sommersesongen - uke 25 - 32.

ANSATT

Elin Ingeborg Mathisen er i permisjon
Fagkonsulent
Tlf +47 410 20 807

Vikar: Annelise Josefsen
E-post: annelise@rdm.no
Tlf: +47 481 26 414
OĐAS - NYTT - UUET

Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter