Ny åpningstid!

Porsanger museum har følgende åpningstider i Lakselv i perioden 01.03.-30.05.2019.

Maŋŋebárga-Gaskavahkku / Tiistai-Keskiviikko / Tirsdag-Onsdag / Tuesday-Wednesday 10.00-16.00

Duorastaga / Tuorestai / Torsdag / Thursday 10.00-16.00

Bearjadat/ Perjantai / Fredag / Friday 10.00-16.00

Lávvardat / Lauvantai / Lørdag / Saturday 10.00-14.00


Ledig stilling som museumsleder (avdelingsleder) for Porsanger museum.

RDM har ledig en 100% avdelingslederstilling med arbeidssted Porsanger Museum. Stillingen som museumsleder omfatter både administrative og museumsfaglige ansvarsområder. Forvaltning av den sjøsamiske kulturen og tradisjoner et sentralt arbeidsområde. Porsanger museum har i tillegg ansvar for, sammen med samarbeidspartnere, å ivareta den kvenske kulturarven. Museets hovedfokus er så vel den materielle, som den immaterielle kulturarven.

Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av samlingene. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS for registrering av samlinger.

· Utstilling- og formidlingsarbeid i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere

· Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens arbeidsfelt, herunder også forskning.

· Utvikle avdelingens faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM

· Andre oppgaver etter avtale med overordnede.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves:

· Høyere grads utdanning, helst på hovedfags eller masternivå innen museologi, etnologi, historie, duodji og/eller andre kultur- og samfunnsrelaterte fag.

· Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

· Gode muntlige og skriftlige fremstillingevner i ett av de skandinaviske språk, primært i norsk samt i samisk og engelsk.

· Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig.

· Personlig egnethet.

· Førerkort for bil

· Prøvetid: 6 måneder

Tiltredelse: Snarest

Vi tilbyr:

· Fast heltidsstilling ved Porsanger Museum

· Lønn og betingelser etter tariffavtale. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fordeler ved å bo i Finnmark: se http://www.finnmark.no/page.jsp?id=65&lang=no

· Nedskriving av 10% studielån inntil 25 000,- pr år

· Finnmarks-fradrag på skatt

Utfyllende opplysninger om stillingen:Stillingsbeskrivelse

Kontaktperson: Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986

Søknadsfrist: 04.01.19

Søkere vil bli vurdert av en fagkommisjon.

Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til:

RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt. post@rdm.no


Porsanger museum i Skoganvarre gamle skolebygning. Foto: Tomasz Wacko, RDM.

Porsáŋggu musea - Porsanger museum - Porsangin museumi

Besøksadresser
Skoganvarre, Porsanger kommune
Kunstarena i Lakselv sentrum, Fefo-bygget 1. etasje
Kart

Telefon
+47 950 13 125
Epost
porsanger@rdm.no
Postadresse
Skoganvarre, 9722 Skoganvarre

ÅPNINGSTIDER 2018 I SKOGANVARRE
Stengt for sesongen. Ta kontakt for egen visning.

Museumsbesøk utenfor åpningstider kan avtales
kontakt Riinakaisa Laitila +47 950 13 125, e-post
riinakaisa@rdm.no

INNGANGBILLETT
Gratis museumsbesøk for lokalbefolkningen i Porsanger

Inngangsbillett for andre besøkende:
  • NOK 50 inkl. guidehefte
  • Barn under 15 år Gratis
  • Grupper over 10 personer NOK 40 per person

Kunstarenaen i Lakselv sentrum, Fefo-bygget. Foto: Roger Albrigtsen, RDM.

Kontakt Riinakaisa Laitila +47 950 13 125
E-post
riinakaisa@rdm.no

ÅPNINGSTIDER 2018
2.1. - 30.6. Tirsdag - Torsdag 10.00-16.00
2.7.- 31.8 Mandag - Søndag 10:00 -18:00


Besøk utenom åpningstider etter bestilling

Mer om utstillinger(lenke)

INNGANGSPRISER
  • NOK 60
  • Barn under 15 år Gratis
  • Grupper over 10 personer NOK 50 per person

OM MUSEET I SKUVVANVÁRRI-SKOGANVARRE
Porsanger historie- og museumslag startet innsamling av gjenstander i 1969, som er museets opprinnelse.
I 1994 forelå første museumsplan. Museet ble etablert som et lokalmuseum for Porsanger i 1998, og eies av Porsanger kommune.

Porsanger er et tre-kulturelt område. Porsanger Museum presenterer derfor samisk, kvensk og norsk kulturhistorie, samt krigshistorien fra andre verdenskrig - utstillingen (lenke) fornyet i 2016.

Samlingen relaterer seg til næringer som fiske og jordbruk, husholdning og hverdagsliv.

Museets utstilling i den gamle skolebygningen i Skuvvanvárri/Skoganvarre
Museet åpent i sommersesongen uke 25 - 32. Museumsbesøk utenom åpningstider kan bestilles.

MER KRIGSHISTORIE fra Porsanger området
I tillegg til Porsanger museums utstilling SPOR ETTER KRIG om 2. verdenskrig - finnes Lasarettmoen (lenke) kultursti - lokalisert ca 2 kilometer sør for Skoganvarre i retning Karasjok. Stedet er skiltet.

ANSATTE


Riinakaisa Laitila
Konservator - 50% stilling

Tlf +47 950 13 125
E-post riinakaisa@rdm.no

OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter