Sámi Dáiddamágasiidna - Samisk Kunstmagasin

2.gangs utlysning: Museumsleder (avdelingsleder) for Samisk Kunstmagasin

RiddoDuottarMuseat (RDM) har ledig en 100% avdelingslederstilling, med arbeidssted Samisk kunstmagasin i Karasjok. Stillingen som museumsleder innebærer både administrative og kunstfaglige ansvarsområder.

Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av samlingene som består av kunst og kunsthåndverk. RDM forvalter en samling på ca. 1300 verk, tilhørende sametingets innkjøpsordning og de øvrige museene ved RDM.

· Registrering, dokumentasjon, digitalisering, magasinering og bevaring av innkjøpte verk. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS.

· Det er stor pågang vedrørende lån av samisk kunst både fra inn - og utland. Oppfølging av låneavtaler og lånevilkårene vil utgjøre en viktig oppgave, i tillegg til pakking og oppfølging av forsendelsene.

· Utstilling- og formidlingsarbeide i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere

· Bistå og samarbeide med Sametingets innkjøpskomite

· Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor magasinets arbeidsfelt, herunder forskning.

· Utvikle magasinets faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM

· RDM har et sterkt fokus på arbeidet med å etablere et Samisk kunstmuseum. Stillingen vil innebære deltakelse i arbeidet med å få etablert kunstmuseet.

· Andre oppgaver etter avtale med overordnede.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves:

· Utdannet kunsthistoriker eller gjennomført høyere grads studium (minimum hovedfag- eller masternivå) innenfor kunsthistorie, duodji og samlingsforvatning og/eller konservering.

· Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektarbeid og utviklingsarbeid.

· Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner i ett av de skandinaviske språk (primært norsk), samisk og engelsk.

· Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig.

· Personlig egnethet.

· Førerkort for bil

Prøvetid: 6 måneder.

Tiltredelse: Snarest mulig

Vi tilbyr:

· Fast heltidsstilling

· Lønn og betingelser etter tariffavtale. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fordeler ved å bo i Finnmark: se http://www.finnmark.no/page.jsp?id=65&lang=no

· Nedskriving av 10% studielån inntil 25 000,- pr år

· Finnmarks-fradrag på skatt

Utfyllende opplysninger om stillingen:kunstkonservator_museumsleder_for_kunstmagasinet.pdf

Kontaktperson: Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986

Søknadsfrist: 15.01.19

Søkere vil bli vurdert av en fagkommisjon.

Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til:

RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt. post@rdm.noKUNSTKRITIKERPRISEN 2017


Fredag 4.mai 2018 mottok RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk Kunstmuseum kunstkritikerprisen 2017 for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea, samt visjoner for videre samarbeid.


Kunstkritikerprisen er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått.

Mer informasjon om prisutdelingen og samarbeidsprosjektet finnes her.

Kunstmagasinet
Foto. Tomasz Wacko, RiddoDuottarMuseat

Tel +47 406 13 267 / 784 69 950
Epost
post@rdm.no
Postadresse Postboks 143 N-9735 Kárášjohka/Karasjok
Besøksadresse Jeagilvármáđii 54, (i tidligere Forsvarsstasjon) Svenskebakken
Finn frem Kart (lenke)

RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samling av samisk samtidskunst og kunstduodji (kunsthåndverk) ved Samisk Kunstmagasin. Samlingen består av ca. 1300 verk.

Formidling av samisk samtidskunst og kunstduodji foregår ved utstillinger i på Sametinget, i Iver Jåks salen ved Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, ved Porsanger museums Kunstarena i Lakselv sentrum og Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun. Samisk samtidskunst formidles også ved vandreutstillinger i inn- og utland, samt ved utlån av verk til eksterne formidlingsprosjekter.

Samlingen av samisk samtidskunst og kunstduodji har årlig tilvekst av verk. Disse innkjøpes ved Sametingets kunstinnkjøpsordning som består av en innkjøpskomité med medlemmer oppnevnt av Sámiid Dáiddačehpiidsearvi/Samisk kunstnerforbund.
RDM kjøper inn kunst og kunstduodji også ved en innkjøpsordning som finansieres av Kulturdepartementet.

Sekretær i innkjøpskomiteene er museumsleder ved RiddoDuottarMuseats Samisk Kunstmagasin.
Sametinget (ST) eier kunstsamlingen som er innkjøpt av STs innkjøpsordning.
ANSATTE
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter