Tre kulturell samfunnsmuseum, i hjertet av Porsanger!

Rahpanáiggit 2021 – Porsaŋggu Museas

Porsaŋggu musea lea gitta 16. beaivve njukčamánus gitta 12. beaivve cuoŋumánnui.
Áigodat go musea lea gitta, leat museas olggobeale ovttas bargo prošeavtta gitta miessemánnui.

Geahčá min ruovtusiidus ja facebook siidus ođđasiid min birra.

 

Opprinnelsen til Porsanger Museum var når Porsanger Historie- og Museumslag startet innsamling av gjenstander i 1969. I 1994 forelå første museumsplan, men først i 1998 ble Skoganvarre Museum etablert som et lokalmuseum eid av Porsanger kommune.

Porsanger er et tre kulturelt område, så Porsanger Museum representerer og viser samisk, kvensk og norsk kulturhistorie, samt krigshistorien fra 2. verdenskrig. Krigsutstillingen “Spor etter krig” som står på Skoganvarre Museum ble fornyet i 2016, der konservator Riinakaisa Laitila og forfatter Roger Albrigtsen var hovedansvarlige.

Porsanger Museum har hovedbase i Lakselv sentrum, der det utstilles fra egen samling eller fra RiddoDuottarMuseat sin samling. Hovedformålet vårt er bevaring, samlingsforvaltning, digitalisering og registrering for framtidens barn og unge. Museet er forankret i lokalmiljøet og dens historie, og deltar aktivt i samarbeid med institusjoner, foreninger og lag i kommunen, det være seg bevaring av kulturminner, kunstutstilling, duodji, fra samfunnsengasjement til å utforske og lære om  tradisjonelle teknikker. Utstillinger, filmer og prosjektarbeid vises periodisk i utstillingssalen vår (75 kvm).

Inngangsbillett:

Gratis museumsbesøk for lokalbefolkningen i Porsanger

Inngangsbillett for andre besøkende:
  • NOK 60 inkl. guidehefte
  • Barn under 15 år Gratis
  • Grupper over 10 personer NOK 50 per person. Avtales på forhånd. Ta kontakt med Siv Marit E. Turi, Mob. 408 58 770 eller e-post  siv.marit@rdm.no

 

ANSATTE