SVD hálddaša birrasii 5000 dávvira. Dát lea Norgga stuorámus sámi kulturhistorjjálaš čoakkáldat. Museas beassá oahpásmuvvat sámi historjái, árbevieruide ja báikegottiide, huksenmálliide ja árbevirolaš huksenteknihkaide, ealáhusaide, duodjái ja dáidagii, religiovdnii ja vuoiŋŋalašvuhtii, árbevirolaš máhttui ja kultuvrra girjáivuhtii riddoguovllus siseatnamii.

Museavuorkkáin leat dálá áigge ja kulturhistorjjálaš dávvirat ja sámi dáidda:

Kopi av en tromme fra 1600-tallet
Paul-Ándde/Anders Poulsena goavddis 1692s: kopiija lei duddjon Historjjálaš museas Bergenis 1980-logu álggus.
Dávvirvuorkkás leat sullii  5000 dávvira, mat leat museavuorkkáin ja čájáhusain.
Dávvirat leat čohkkejuvvon miehtá Sámi. Museačájáhusain oaidná máŋgga sámi guovllu riikarájáid badjel:
 • Árbevirolaš sámi biktasiid stuorra čoakkáldat
 • Duodji ja duodjebargoreaiddut
 • Bivdu ja bivdorusttegat
 • Boazodoalu bargoreaiddut
 • Dáloniid dállodoalu bargoreaiddut.
 • Sámi osku: Paul-Ándde/Anders Poulsena goavdása (1692) kopiija ja sieidegeađgi
 • Bealljegoahti
 • Fievrrut: johkafanas, heargi ja geres

Eará dávvirat museavuorkkáin:

 • Kulturhistorjjálaš govat, filmmat ja jietnabáttit

Museaviseu čiŋaheapmi:

Sámi dáiddár Ivvar-Ivvar/Iver Jåks čiŋahiii museavisesu 1972s.

Veggrelieff på De Samiske Samlinger
“Ipmiliid dánsa”, Ivvár-Ivvar/Iver Jåks, 1972
Messing dårhåndstak på museet
Uksagievja, Ivvár-Ivvar/Iver Jåks, 1972

Gazaldagat musea vuorkkáid dahje kulturhistorjjálaš govaid, filmmaid ja jietnabáttiid birra sáhttet sáddejuvvot dása:

post@rdm.no

Dahje váldde oktavuođa konserváhtor Jelena Porsangerii: jelena@rdm.no

Olgomusea:

 • Olgomuseas leat sámi huksehusat ja dálut, ee. erenoamáš Jávrebáinjárgga dállodoallu 1800-logu loahpas, Beaivvašgietti duottarstohpu, áittit, stállat ja goađit. Geasset lávvu ceggejuvvo olgomuseai.
 • Bivdorokkit ovddastit máŋgga duhát jagi boares bivdovuogi goddebivddu várás.

  Introduksjonsside av den digitale applikasjonen VAPPUS
  Introduksjonsside av VAPPUS

Digitála oahpisteapmi olgomuseas:

Mii fállat digirála oahpisteami Olgomuseas.VAPPUS lea musea virggálaš applikašuvdna, man bokte museaguossit ožžot oahpisteapmi go lihkadit olgomuseas. Digitála ofelaččas leat teavsttat, govat, kárttat, jietna ja video. VAPPUS-applikašuvdna lea nuvttá museagussiide. Dan sáhttá viežžat App Store:s ja Google Play:s.

Logo til VAPPUS
VAPPUS – den digitale guiden på RD

VAPPUS-sátni mearkkaša ofelačča dahje dan guhte diehtá. Tearbma boahtá sánis oahpis. Vappus-doaba boahtá áiggis ovdal mohtorfievrruid, go olbmot johte heasttaiguin ja bohccuiguin.

VAPPUS ofelaš gávdno sáme-, eŋgelas, suoma- ja dárogillii.

Sámiid Vuorká-Dávvirat almmuhit dieđuid vuorkkáid birra Digitalt Museum -databásas:

RiddoDuottarMuseat almmuhit osiid iežaset vuorkkáin dás: Digitalt Museum.
Sámiid Vuorká-Dávvirat leat 2020 giđa bargamin vuorkkáid almmuhemiin.
Jus leat jearaldagat govaid oastimis mat gávdnojit Digitalt Museum databásas, váldde oktavuođa: post@rdm.no