Ođđa čájáhus: ÁICCAI SÁMI

Alan Borvo poastakoartačoakkáldat. Čájáhusáigodat: 21.03 – 30.12.2024. 

Fránskalaš Alan Borvo čohkkii máŋgaduhát poastakoartta. Dál su čoakkáldat čilgehusteavsttaiguin ja devnnegiiguin lea oaidnin láhkái. Alan Borvo beroštupmi čuožžilii dan maŋŋá go son nuorra studeantan vulggii Finnmárkui 1950-logus.

 

Čájáhusáigodat: 21.03 – 30.12.2024. 

 

Čájáhusa birra

Poastakoarttat čoakkáldagas leat sajuštuvvon 21 pearpma sisa fáttáid ja geográfalaš gullevašvuođa mielde.

Čájáhusas Áiccai Sámi sáhttá oaidnit poastakoarttaid dan rájes go daid álge ráhkadit 1800-logu loahpas, čáhcemálain, gieđain málejuvvon čađačuovgi ivdnegovat, ámmátfotográfaid ja ámmátdáidáriid dahkkon govat, ja maiddái hutkás geaidnodáidáriid imášgovat.

Dađistaga lassánan turisma 1900-logu álgogeahčen váikkuhii fotográfalaš poastakoarttaid viiddis buvttadeapmái. Mátkkoštanealáhus govvidii eksohtalaš davviguovllu románalaččat Eurohpá maŋemuš villaeanan, gos olbmot ain orro harmoniijas birasmáilmmiin. Ovddeš áigge poastakoarttaid buvttadeamis ledje dávjá badjelmearálaš liiggástallamat ja stereotypiijagovat. Guhkes gaskkat ja kulturerohusat váikkuhedje dasa, nugo maiddái politihkka ja ideologiija.

Alan Borvo mátkkit Sámis ja su erenoamáš beroštupmi sámi kultuvrii leat su stuorra priváhta dávvir- ja govvačoakkáldaga duogážis. Čoakkáldagas leat earret eará sámi dávvirat ja sámi mánáid devnnegat, maid vuođul maŋgá čájáhusa ledje lágiduvvon áiggiid čáđa máŋgga sajis Eurohpás. Mánáid devnnegiid čoakkáldat lei skeŋkejuvvon Sámi allaskuvlii jagi 2015. Muitalusat dan govvačoakkáldaga birra leat almmuhuvvon Alan Borvo girjjis Lappalaččas sápmelažžan, mii lea mielde čájáhusas ja lea oastin láhkái museabuvddas.

Perspektivet Museum hábmii čájáhusa Áiccai Sámi Sámedikki ruhtadoarjagiin ja čájehii dan Romssas áigodagas 09.12.2017 – 24.04.2018.

Čájáhus RDM – Sámiid Vuoirká-Dávviriin ges lea hábmejuvvon ovttasbarggus Perspektivet museain. Mii giittit min ovttasbargoguimmiid Taking back the museum-prošeavttas (ruhtadeaddjit: Kone-foanda & Uniarts Helsinki – The University of the Arts), Hanna Guttorm ja Lea Kantonen sudno barggu ovddas čájáhushábmemiin.

Boađe geahččat čájáhusa beassážiid: geahča musea rahpanáiggiid beassážiid 2024.