RiddoDuottarMuseat ohcet geasseofelaččaid/-bargiid

OFELAŠ /MUSEABARGIT RiddoDuottarMuseat ohcet geasseofelaččaid/-bargiid :

  • Sámiid Vuorká-Dávvirat Kárášjogas, 4 virggi. Áigodat: 1.6-31.8
  • Guovdageainnu gilišillju, 3 virggi. Áigodat: 05.06.-20.08.
  • Jáhkovuona mearrasámi musea, 1 virgi. Áigodat: 12.06.-13.08.

Kulturhistorjjálaš museat ohcet veahkkás ja áŋgiris bargiid geat liikojit gaskkustit sámi historjjá ja eallima birra.  Ohcii ferte dovdat ja diehtit sámi kultuvrra-, historjjá- ja servodagaid birra ja ohcci galgá leat 18 jagi. Ohcii ferte maid máhttit sáme- ja/ dahje dárogiela ja ovtta vierisgiela: suomagiela/kvenagiela, eaŋgalasgiela, duiskkagiela, fránskkagiela.

Virggiin leat maid eará barggut go gaskkusteapmi.

Ohcamis galget dát oasit čuovvut:

  • Guđe RDM museai ozat barggu
  • Makkár gielaid humat
  • CV mas mielddusin leat dáhkiduvvon kopiija oahppoduođaštusat ja atteasttain

Virggiin lea  virgekoda 1078, LR02  Stáda bálkáregulatiivvas. Bálkáceahkki 22-38. Bálká mearriduvvo virgejagiid ja gelbbolašvuođa vuođul. Bargi virgáduvvo mearriduvvon lágaid, njuolggadusaid ja šiehtadusaid bokte.

Eambbo dieđuid virggiid birra oaččut musea jođiheddjiin, geahča www.rdm.no

 

Ohcanáigemearri: 08.04.2024

Ohcama sáddet:

RiddoDuottarMuseat, Postboks 143, 9735 Karasjok,

Dahje  šleađgapostii : post@rdm.no.

Ohcan merkejuvvo : “Geassebargu 2024”.