RiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2024

GUIDER/MUSEUMSMEDARBEIDERE RiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2024 til:

  • De Samiske Samlinger i Karasjok, 4 stillinger. Periode: 1.6-31.8
  • Kautokeino bygdetun, 3 stillinger. Periode: 05.06.-20.08.
  • Kokelv sjøsamiske museum, 1 stilling. Periode: 12.06.-13.08.

De kulturhistoriske museene søker serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere som liker å formidle. Søkerne må ha gode kunnskaper om samisk kultur, historie og samfunnsliv. Vedkommende må være fylt 18 år og beherske nordsamisk og/eller norsk, samt minst ett av språkene: finsk/kvensk, engelsk, tysk, fransk.

Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Ved hvilket av RDMs museer du søker jobb
  • Hvilke språk du behersker
  • CV med bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges

Stillingene er plassert i stillingskode 1078, LR02 i Statens lønnsregulativ. Lønnstrinn 22-38. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For øvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til de ulike avdelingenes museumsledere, se www.rdm.no

 

Søknadsfrist: 08.04.2024

Søknaden sendes til:

RiddoDuottarMuseat, Postboks 143, 9735 Karasjok,

eller til e-post: post@rdm.no.

Søknaden merkes: “Sommerjobb 2024”.