Vi opplever en økende interesse for lån av samisk kunst, og vedlegger her noen av våre betingelser slik det står i vår utlånskontrakt. Institusjoner som ønsker benytte deres innlånskontrakt bes ta kontakt om dette.

 

Varighet:

Total utlånstid for kortidslån er inntil 1 år. For langtidslån er utlånstiden 1 til 3 år.

Søknad om forlengelse av utlånstiden avgjøres av museumsdirektør og fagansvarlig ved RDM- SVD, og bekreftes skriftlig. Dersom utlåner får behov for utlånte gjenstander til egne utstillinger under utlånsperioden skal gjenstander kunne byttes ut.

Utgifter: 

Alle utgifter skal betales av låntaker. Dette inkluderer forarbeid, ned-pakking, opp-pakking, etterarbeid, transport, forsikring og bruk av kurér. Låntaker plikter seg til å betale administrasjonskostnader på NOK 1250,- for hver arbeidsdag de ansatte ved det Samiske Kunstmagasinet bruker på forarbeid, og ned-pakking av gjenstanden(e) – låntaker blir også belastet et fastsatt administrasjonsgebyr på NOK 1250,- for opp-pakking og etterarbeid idet gjenstanden(e) returneres til utlåner. Administrasjonsgebyret vil ikke overstige mer enn NOK 6250,- per kontrakt. Institusjoner underlagt Sametingets tilskuddsordning betaler ikke administrasjonskostnader.

Transport og pakking:

Pakking til bestemmelsessted foretas av Sámi Dáiddamágasiidna-Samisk Kunstmagasin– RiddoDuottarMuseat. Ved mottakelsen skal en ansvarlig person fra låntaker være tilstede og overvåke utpakkingen. Samme person plikter å påse at emballasje og pakkemåte holder samme standard ved retur av utlånet.

Forsikring:

Gjenstanden(e) må forsikres på fulle vilkår (alt. mot alle skader og tap) under transport til/fra bestemmelsesstedet og under hele oppholdet for låntakers regning. Ved forsendelse til utlandet må en kopi av forsikringsavtalen sendes Sámi Dáiddamágasiidna-Samisk Kunstmagasin– RiddoDuottarMuseatminst en uke før transport skal finne sted. I visse tilfeller kan Sámi Dáiddamágasiidna-Samisk Kunstmagasin– RiddoDuottarMuseatønske å forsikre gjennom egen forbindelse, for låntakers regning. Forsikringsvilkårene skal omfatte museumsklausulen (gjenstanden forblir utlåners eiendom selv om utlåner mottar full erstatning for skadet gjenstand). Gyldig forsikringsbevis skal foreligge og fremvises ved henvendelse fra utlåner.

Krav til sikring, klima og lys:

Gjenstanden(e) skal holdes forsvarlig sikret under transport, lagring og utstilling. Gjenstanden(e) skal ikke håndteres av uvedkommende. I tilfeller vil en særskilt avtale utformes (eventuelt i eget vedlegg) i forbindelse med den aktuelle utstillingen, med krav om at det blir framvist en fasilitetsrapport fra låntaker vedrørende utstillingsbygg, organisering, kontroll, tilsyn, vakter, brann- og tyverialarmer, slukkemuligheter, bruk av monter, videokameraer, avtaler med politi- og brannvesen, og avtale for transport.