Sámi Dáiddamágasiidna – Samisk Kunstmagasin

KUNSTKRITIKERPRISEN 2017
 
 
Fredag 4.mai 2018 mottok RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk Kunstmuseum kunstkritikerprisen 2017 for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea, samt visjoner for videre samarbeid.
Kunstkritikerprisen er en utmerkelse som tildeles den utstillingen eller det kunstprosjektet som medlemmene av kritikerlagets kunstseksjon oppfatter som det mest betydningsfulle i året som har gått.
Mer informasjon om prisutdelingen og samarbeidsprosjektet finnes her.
Kunstmagasinet
Foto. Tomasz Wacko, RiddoDuottarMuseat
Tel +47 408 59 401 / 784 69 950
Epost
post@rdm.no
Postadresse Postboks 143 N-9735 Kárášjohka/Karasjok
Besøksadresse Jeagilvármáđii 54, (i tidligere Forsvarsstasjon) Svenskebakken
Finn frem Kart (lenke)

RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samling av samisk samtidskunst og kunstduodji (kunsthåndverk) ved Samisk Kunstmagasin. Samlingen består av ca. 1300 verk.
Formidling av samisk samtidskunst og kunstduodji foregår ved utstillinger på Sametinget, i Iver Jåks salen ved Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, ved Porsanger museums Kunstarena i Lakselv sentrum og Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun. Samisk samtidskunst formidles også på vandreutstillinger i inn- og utland, samt ved utlån av verk til eksterne formidlingsprosjekter.
 
Samlingen av samisk samtidskunst og kunstduodji har årlig tilvekst av verker. Disse innkjøpes ved Sametingets kunstinnkjøpsordning som består av en innkjøpskomité med medlemmer oppnevnt av Sámiid Dáiddačehpiidsearvi/Samisk kunstnerforbund.
 
Sekretær i innkjøpskomiteene er museumsleder ved RiddoDuottarMuseats Samisk Kunstmagasin.
Sametinget (ST) eier kunstsamlingen som er innkjøpt av STs innkjøpsordning.
ANSATTE
 
Pål Omholt-Jensen
Avdelingsleder
 
Kontakt:
paal@rdm.no
+47 408 59 401
 
Maaike Halbertsma
Samlingsforvalter
Kontakt:
maaike@rdm.no