50 års Jubileumsseminar til De Samiske Samlinger vises nå på RDM Youtube

På RDM Youtube kanalen kan du finne videoer og podkaster som produseres av De Samiske Samlinger, Kautokeino bygdetun, Kokelv sjøsamiske museum, Porsanger museum og Samisk Kunstmagasin.

Jubileumsår 2022 har forpliktet både til lokalt, riksdekkende og internasjonalt samarbeid. Det ble holdt arrangementer hele året 2022 og SVD’s 50 års jubileumsseminar var en av dem. Seminaret hadde stor betydning for å løfte de samiske museene. Seminaret synnliggjorde de tidligere museumsansatte og museumshistorie.

SVD’s 50 års jubileumsseminar ble holdt på Samfunnshuset i Karasjok 24.11.2022. De inviterte foreleserne var Odd Mathis Hætta, Einar Niemi, Vigdis Stordahl, Osvald Guttorm og ansatte ved Tromsø Universitetsmuseet. De fortalte om f.eks SVD museets historie, samarbeid, utfordringer og om hender fra deres perspektiv. Seminaret åpnet med joik fra Karasjok joikeren Per Tor Turi og tale fra Sametingspresident Silje Karine Muotka og Karasjok ordfører Svein Somby.

I forbindelse med seminaret ble RDM Hederspris gitt til Mari Teigmo Eira, SVD’s tidligere museumsleder. Odd Mathis Hætta forteller om det Mari har gjort. Prisen ble utdelt av RDM’s styreleder Marit Meløy og museumsleder Jelena Porsanger.

Ungdomsbedriften Sápmi Media UB sammen med SVD har laget podkastserien «50 år med museumshistorie» (RDM podkast: https://rdm.no/no/rdm-podkast-samas/) . Den første podkast episoden ble publisert samme dag som seminaret den 24.11.22. De fleste podkastsendinger er på samisk, og nye podkast episoder publiseres hver torsdag kl 07:00 helt frem til midten av mars.

SVD’s jubileumsseminar kan sees på RDM’s Youtube-kanal her:

https://www.youtube.com/channel/UCTW8GY-HG8H8oCjRHsp-KVg

Obs.! Seminaropptaket er publisert i tre forskjellige deler.

Vi ønsker å takke alle som har deltatt i de forskjellige arrangementene! Spesielt takk til samarbeidspartnerne, frivillige og finansiører av seminaret: Karasjok kommune, RDM, Fritt Ord stiftelse og Sametinget.

Programmet til jubileumsseminaret finnes også her:

SVD Ávvoseminára 24.11.2022 Kárášjogas