Digital formidling

Et felles prosjekt på RDM: bruk av nye teknologiske verktøy i formidlingen