Ny utstilling: På sporet av det skoltesamiske liv

Skoltesamer er en minoritet blant de andre samiske gruppene. Kulturen og språket er truet og historien er lite kjent. Den opprinnelige bosettingen var i grenselandet i det som nå er Norge, Finland og Russland. Det er estimert at det er ca. 1500 skoltesamer totalt, i alle tre land. Det er litt i overkant av 300 som snakker skoltesamisk, de fleste av disse i Finland.

Utstillingen er på lån fra Skoltekulturstiftelsen i Čeʹvetjäuʹrr / Sevettijärvi og Lapland Ortodokse menighet. De har i 2021 satt sammen tidligere utstillinger og nytt materiale til denne utstillingen som introduserer opplevelsen av skoltesamisk kultur gjennom lyd, bilder, ikoner, tradisjonelt håndverk og andre gjenstander.

Utstillingen åpnes den 25.10.2023 kl.18:00 som del av  den samiske språkuke, Giellavahkku, ved RDM- De Samiske Samlinger

Velkommen til utstillingen og utstillingsåpningen!

Program:

18:00 – Utstillingsåpning

Jelena Porsanger

18:10 – Leu’dd

Hanna-Maaria Kiprianoff

18:20 – Film

Šaamšiǩ – Oldemors lue (59 min.)

Vi serverer kaffe og kake

Velkommen!