Her kan du lese om museet vårt i Kokelv!

Nillagården, hvitt bolighus, rød fjøs og uthus. I bakgrunnen en annen gård, en rekke røde naust og fjord og fjell. Fint vær
Nilládallu – Nillágården

Kommunaldepartementet igangsatte i begynnelsen av 1980-tallet tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv sameforening ble stiftet 02.12.1983. Formålet – å ivareta og fremme sjøsamekulturen i Kokelv, og Vest-Finnmark forøvrig. Innsamlingen av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur, kom i gang. Kokelv museumslag, opprettet i 1991 – videreførte arbeidet. Kokelv sjøsamiske museum ble stiftet samme år av Kokelv museumslag og Kvalsund kommune.

I 1992 kjøpte Kokelv sjøsamiske museum Nillágården, et nedlagt sjøsamisk småbruk, hvor museet nå har utstilling i hus, fjøs og naust. Nillágården ble drevet etter selvbergingsprinsippet, med småbruk og fiske, noe som gjenspeiles i gjenstandssamlingen.
Dronebilde av Kokelv. Nillagården er i høyre nederste hjørne. Oversikt av deler av Kokelvs bebyggelse, inkludert en rekke røde naust, skolen og Kokelv bo og omsorgssenter

Du får innblikk i

  • bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplaggRødt uthus eller stabbur med kant av blomstereng på høyre side