Organisasjon

RiddoDuottarMuseat (RDM) består av fire samiske museer i Vest-Finnmark og Samisk kunstmagasin

 • Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger i Karasjok
 • Guovdageainnu gilišillju / Kautokeino bygdetun
 • Porsáŋggu musea / Porsanger museum / Porsangin museo
 • Jáhkovuona mearrasámi musea Fálesnuori suohkanis / Kokelv sjøsamiske museum i Kvalsund kommune
 • Sámi Dáiddamagasiidna / Samisk Kunstmagasin

Stiftere av RDM

 • Stiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger
 • Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
 • Porsáŋggu gielda / Porsanger kommune
 • Stiftelsen Jáhkovuona mearrasámi musea / Kokelv sjøsamiske museum

Hvem eier hva

Stifterne eier alle samlinger, driftsbygninger, bygninger og installasjoner tilknyttet hvert museum.

Driftsansvar

Stiftelsen RiddoDuottarMuseat er ansvarlig for den daglige driften av museene.

All personale ved museene er ansatte i Stiftelsen RDM.


Strategiplan for RDM 2017-2022

Strategidokument 2017-2022 finnes her (link)

Vedtekter

Styret og funksjonstid

RDMs øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter.
Styresammensetningen:

 • 2 representanter valgt av Sametinget
 • 4 representanter valgt av eierne
 • 1 representant valgt av Kárášjoga gielda / Karsjok kommune
 • 1 representant valgt av ansatte

Sametinget utnevner styreleder. Alle representantene har personlige vararepresentanter.

Styret for 2014 - 2018

 • Johan Ailo Kalstad, styreleder f.o.m. 22.12.2015 - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget
  (Martin Rimpi, styreleder 2014-2015 - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget)
  Pers. vararepresentant Britt Kramvig
 • Nestleder Arvid Petterson - oppnevnt av Porsanger kommune
  Pers. vararepresentant Irene Persen
 • Styremedlem Ragnhild Vassvik - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget
  Pers. vararepresentant Ingar Eira
 • Styremedlem Ellen J. Sara Eira - oppnevnt av Kautokeino kommune
  Pers. vararepresentant Mikkel Ailo Gaup
 • Styremedlem Hjalmar Strømeng - oppnevnt av eierstiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger
  Pers. vararepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen
 • Styremedlem Johan Eliassen - oppnevnt av styret for Kokelv sjøsamiske museum
  Pers. vararepresentant Jan Edvard Nilsen
 • Styremedlem Svein Atle Somby - oppnevnt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune
  Pers. vararepresentant John Nystad
 • Styremedlem / Ansatterepresent Gry K. Fors - oppnevnt av ansatte ved RDM
  Pers. vararepresentant Ann Inger Simonsen