Sámi Dáiddamágasiidna - Samisk Kunstmagasin

Foto fra sommerutstillingen Ráhkesvuohta/Kjærlighet, 2015
Foto. Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

Tel +47 406 13 267 / 784 69 950
Epost
post@rdm.no
Postadresse Postboks 143 N-9735 Kárášjohka/Karasjok
Besøksadresse Jeagilvármáđii 54, (i tidligere Forsvarsstasjon) Svenskebakken
Finn frem Kart (lenke)

RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samling av samisk samtidskunst og kunstduodji (kunsthåndverk) ved Samisk Kunstmagasin. Samlingen består av ca. 1300 verk.

Formidling av samisk samtidskunst og kunstduodji foregår ved utstillinger i på Sametinget, i Iver Jåks salen ved Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger, ved Porsanger museums Kunstarena i Lakselv sentrum og Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun. Samisk samtidskunst formidles også ved vandreutstillinger i inn- og utland, samt ved utlån av verk til eksterne formidlingsprosjekter.

Samlingen av samisk samtidskunst og kunstduodji har årlig tilvekst av verk. Disse innkjøpes ved Sametingets kunstinnkjøpsordning som består av en innkjøpskomité med medlemmer oppnevnt av Sámiid Dáiddačehpiidsearvi/Samisk kunstnerforbund.
RDM kjøper inn kunst og kunstduodji også ved en innkjøpsordning som finansieres av Kulturdepartementet.

Sekretær og fast medlem i innkjøpskomiteene er museumsleder ved RiddoDuottarMuseats Samisk Kunstmagasin.
Sametinget (ST) eier kunstsamlingen som er innkjøpt av STs innkjøpsordning.
ANSATTE





Tina Solbakken Eira
Samlingsforvalter - engasjement
Tlf +47 406 13 267