Internasjonal museumskonferanse til Oslo i 2026 

NOC – National organizing Commitee, Nasjonale organisasjonskomite 2026 representantene, fra venstre Kari Skytt Andersen, Marie Kleivane, Ida Bronken (alle tre fra Nasjonalmuseet), Kristin Kausland (NIKU), Anne May Olli (RDM), Hana Lukesova (UiB) og Anne Guri Sklet (Gyro).

RiddoDuottarMuseat er med i den nasjonale organisasjonskomité som forbereder den neste internasjonale ICOM-CC konferanse, som blir i Oslo i 2026. Deltakere vil få muligheten til å besøke RDMs museer i Karasjok og Kautokeino, før og/eller etter konferansen. Konferansen samler konserveringsfagfolk fra hele verden.

For mer informasjon se: https://www.nasjonalmuseet.no/aktuelt/2023/icom-cc-til-norge-i-2026/