Statsbygg inviterer herved til åpent informasjonsmøte. Møtet finner sted onsdag 15. mai 2024 kl. 18–20 på De Samiske samlinger, Mari Boine geaidnu 17, Karasjok

Program:

  1. 18:00: Velkommen v/ direktør Anne May Olli
  2. Statsbygg oppdrag v/ prosjektleder Marte Kollstrøm
  3. Behov, mål og vedtak:

Sámiid Vuorká-Dávvirat v/ Styreleder Tore-Jan Gjerpe

RiddoDuottarMuseat v/ Styreleder Marit Meløy

Sametinget v /rådsmedlem Maja Kristine Jåma

  1. Om reguleringsplanarbeidet v/ Statsbygg planprosessleder Marcus Hothmann
  2. Pause; kaffe og kaker
  3. Spørsmål og innspill
  4. Avslutning kl 20:00