Opening Hours 2019 for The Sámi Museum in Karasjok, Sámiid Vuorká-Dávvirat /De Samiske Samlinger

September

1.9-30.9 Every day 12.00-18.00 / 12 p.m. - 6 p.m.

October-December

1.10-23.12 Wednesday, Thursday 9.00-15.00 / 9 a.m. - 3 p.m.

Sunday 12.00-16.00 / 12 p.m. - 4 p.m.

21.10-27.10 Museum is open every day during the "Sámi Language week": 12.00-18.00 / 12 p.m. - 6 p.m.


For group reservations, please take contact: Post post@rdm.no or call:+47 784 69 950 / 406 11 82


For museum tours outside regular opening hours, please, contact for an arrangement. Welcome!In summer 2019

March-April

10.3-26.4 Wednesday, Thursday 9.00-15.00 / 9 a.m. - 3 p.m.

Sunday 12.00-16.00 / 12 p.m. - 4 p.m..

Closed: April 14.

April-May

27.4-31.5 All weekdays except Mondays: 9.00-15.00 / 9 a.m. - 3 p.m.

Saturday - Sunday 12.00-16.00 / 12 p.m. - 4 p.m.

Please, note: May 1, May 17, and May 30 are public holidays in Norway, and the Museum is closed.


June-August: Summer season

1.6-30.9 Every day 9.00-18.00 / 9 a.m. - 6 p.m.

Please, note: June 10 is a public holiday in Norway, and the Museum is closed.
RiddoDuottarMuseat - Four Sámi museums and an Art stock in Western Finnmark

De Samiske Samlinger
Kautokeino bygdetun
Porsanger museum
Kokelv sjøsamiske museum
Sámi Art Division
___________________________________________________________________________________________________________
Administration Mari Boine geaidnu 17, Karasjok---Mailing Address Postboks 143, N-9735 Karasjok
Tel+47 78 46 99 50 / 406 11 821---Email post@rdm.no

©RiddoDuottarMuseat


OĐAS - NYHET - UUET


Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter