RiddoDuottarMuseat - samiske museer i Vest-Finnmark

Hos oss opplever du et kulturelt mangfold fra kyst til viddegjennom gjenstander
fotografier og immaterielle kulturminner

RiddoDuottarMuseat - den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge

Samlingen - næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst
med opprinnelse i hele Sápmi

Administrasjon Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok
Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok
Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821
Epost post@rdm.no
Org. nr. 989 999 192
NYHETER

I LAKSELV / IN LAKSELV
OKTAV. / KONTAKT / CONTACT
+47 406 33 386

ČUJUHUS / ADRESSE / ADDRESS
Fefo-bygget, 1 etasje, Torget
Fefo-building, 1. floor, Square

KART / MAPDiŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter