RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer i Vest-Finnmark

Hos oss opplever du et kulturelt mangfold fra kyst til vidde
gjennom gjenstander, fotografier og immaterielle kulturminner

RiddoDuottarMuseat - den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge

Samlingen - næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst
med opprinnelse i hele SápmiAdministrasjon:
Mari Boine geaidnu 17, Karasjok.
Postadresse:
Postboks 143, N-9735 Karasjok
Tlf.: +47 784 69 950 / 406 11 821 Epost: post@rdm.no Org. nr.: 989 999 192
NYHETER

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Porsáŋggus / i Porsanger:
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Oslos / i Oslo:
NY!
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyhetsbrev