RiddoDuottarMuseat - samiske museer og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark

Administrasjon Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821 E-post post@rdm.no

Hos oss opplever du et kulturelt mangfold fra kyst til viddegjennom gjenstander
fotografier og immaterielle kulturminner

RiddoDuottarMuseat - den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge

Samlingen - næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst
med opprinnelse i hele Sápmi

NYHETER

I LAKSELV / IN LAKSELV
ČUJUHUS / ADRESSE / ADDRESS
Fefo-bygget, 1 etasje, Torget
Fefo-building, 1. floor, Square

KART / MAP

RiddoDuottar-Museain lea bargiidseminára 16.-17.01.2017.

RiddoDuottarMuseat
avholder internseminar for alle ansatte 16.-17.01.2017
Guovdageainnu gilišillju ođđa rabasáiggit

Kautokeino bygdetun
nye åpningstider
Sámiid Vuorká-Dávvirat gitta Sotnabeaivvi 8.1.2017 - gávpegálvolohkama geažil

De Samiske Samlinger stengt Søndag 8.1.2017 p.g.a. varetelling

Geahča govaid čájáhus-rahpamis Dálkemihtidanstášuvdna Karasjok 140-jagi

Se bilder fra utstillings-åpningen
Værstasjon Karasjok 140-år


Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter