RiddoDuottarMuseat - samiske museer og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark

Administrasjon Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka - Karasjok Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821 E-post post@rdm.no Org. nr. 989 999 192

Hos oss opplever du et kulturelt mangfold fra kyst til viddegjennom gjenstander
fotografier og immaterielle kulturminner

RiddoDuottarMuseat - den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge

Samlingen - næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst
med opprinnelse i hele Sápmi