RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer i Vest-Finnmark:

Hos oss får du oppleve kulturelt mangfold fra kyst til vidde, gjennom gjenstander, fotografier og immaterielle kulturminner.


Vi har den største kulturhistoriske gjenstandssamlingen av de samiske museene i Norge.

Samlingen relaterer seg til næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.Administrasjon:
Mari Boine geaidnu 17, Karasjok.
Postadresse:
Postboks 143, N-9735 Karasjok
Tlf.: +47 406 11 821 Epost: post@rdm.no Org. nr.: 989 999 192

RDM i sosiale medier:
Facebook RiddoDuottarMuseat
Instagram #riddoduottarmuseat
Twitter @RiddoDMuseat
Google+ RiddoDuottarMuseat
Pinterest RiddoDuottarMuseat

NYHETER

----------------------------------------------
DEHÁLAŠ DIEHTU!
Musea Kárášjogas lea gitta odne 28.08.2015 olgočorgenbargguid geažil

VIKTIG MELDING!
Museet i Karasjok er stengt i dag 28.08.2015 p.g.a. dugnad / rydding på museumstomta

IMPORTANT MESSAGE!
The museum in Karasjok is closed today 28.08.2015 due to clearing work at the outdoor area
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
"Ráhkesvuohta" geassečájáhus
Sámiid Vuorká-Dávviriin 22.06.-15.09.15
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Abonner på nyhetsbrev

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------