RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer i Vest-Finnmark

Hos oss opplever du et kulturelt mangfold fra kyst til vidde
gjennom gjenstander, fotografier og immaterielle kulturminner

RiddoDuottarMuseat - den største samiske kulturhistorisk gjenstandssamlingen i Norge

Samlingen - næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst
med opprinnelse i hele SápmiAdministrasjon Mari Boine geaidnu 17, Karasjok. Postadresse Postboks 143, N-9735 Kárášjohka - Karasjok
Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821 Epost: post@rdm.no Org. nr. 989 999 192
NYHETER

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter