RiddoDuottarMuseat består av fire samiske museer i Vest-Finnmark:

Hos oss får du oppleve kulturelt mangfold fra kyst til vidde, gjennom gjenstander, fotografier og immaterielle kulturminner.


Vi har den største kulturhistoriske gjenstandssamlingen av de samiske museene i Norge.

Samlingen relaterer seg til næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele Sápmi.

NYHETER

Hovedadministrasjon:
Mari Boine geaidnu 17
Karasjok

Postadr.:
Postboks 143
9735 Karasjok

Tlf.:
+47 78 46 99 50
E-post: post@rdm.no
Org. nr. 989 999 192

Abonner på nyhetsbrev

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Se bilder fra Sjekkpunkt Skoganvarre...

----------------------------------------------
----------------------------------------------

RDM 2013 gudnebálkášupmi geigen

Tildeling av RDMs hederspris 2013

----------------------------------------------

VUOVDEMASII!

Girji lea áme- dáro- ja eaŋgasgillii. Haddi 175,- kr.

BOK FOR SALG!

Boka fås i samisk-, norsk- og engelskversjon Pris kr. 175,-