RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer i Vest-Finnmark:

Hos oss får du oppleve kulturelt mangfold fra kyst til vidde, gjennom gjenstander, fotografier og immaterielle kulturminner


Vi har den største kulturhistoriske gjenstandssamlingen av de samiske museene i Norge.

Samlingen relaterer seg til næringsutøvelse, hushold, religion, håndverk/duodji og billedkunst med opprinnelse i hele SápmiAdministrasjon:
Mari Boine geaidnu 17, Karasjok.
Postadresse:
Postboks 143, N-9735 Karasjok
Tlf.: +47 406 11 821 Epost: post@rdm.no Org. nr.: 989 999 192