RDM - Porsanger museum, Lakselv
Utstillingsåpning 5. November kl. 12:00: "Oppbrudd i mørketid -
Historier fra deportasjonen"

Plakat- og gjenstandsutstilling, plakater fra «Spor etter krig». Utstilling av lastebil brukt under
deportasjonen, utenfor museets lokale ved Torget.

Film basert på Helge Alvin Rosfjords bok: "Politisoldatens frigjøringsdrama- Med Torgeir Foss fra
Blücher til blodslit i Finnmark" (Varighet 14 min.)

Lysbilder med sitater fra deportasjonen. Produsert av Porsanger Museum.

Formidling av utstillingen tilbys til skoler og grupper. Varighet: 1 time
Bestilling av formidling: Roger Albrigtsen, e-post: tekstarbeid@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RiddoDuottarMuseat
RiddoDuottarMuseat
Iver Jåks, Ipmiliid dánsa/Gudenes dans, Sámiid Vuorká-Dávvirat, Kárášjohka / De Samiske Samlinger, Karasjok, Sámi Museum in Karasjok
Iver Jåks, Ipmiliid dánsa/Gudenes dans, Sámiid Vuorká-Dávvirat, Kárášjohka / De Samiske Samlinger, Karasjok, Sámi Museum in Karasjok
Guovdageainnu Gilišilju/Kautokeino bygdetun
Guovdageainnu Gilišilju/Kautokeino bygdetun
Jáhkovuona mearrasámi musea /Kokelv sjøsamiske museum
Jáhkovuona mearrasámi musea /Kokelv sjøsamiske museum
Porsáŋggu musea /Porsanger museum
Porsáŋggu musea /Porsanger museum

VAPPUS er museenes offisielle applikasjon som guider deg mens du beveger deg gjennom utemuseene i Karasjok og Skoganvarre. Vi jobber med implementeringen av dette tilbudet også på våre museer i Kautokeino og Kokelv.

Utforsk den samiske kulturarven på de samiske museene i Kárášjohka / Karasjok, Guovdageaidnu / Kautokeino og Porsáŋgu / Porsanger!

Applikasjonen kan lastes ned på GooglePlay og iStore.

VAPPUS betyr veiviser eller kjentmann på samisk. Begrepet stammer fra ordet oahpis som betyr "kjent, en som vet". Begrepet kommer fra tiden før de motoriserte kjøretøy ble tatt i bruk, det var da reinsdyr og hester ble brukt til transport. De digitale omvisningene på våre friluftsmuseer inneholder tekst, bilder, kart, lyd og video. Applikasjonen opererer som en digital omviser for besøkende som oppholder seg både innenfor museumslokalene og ute i friluftsmuseums arealer. Når gjestene beveger seg på museumsområdene, vil applikasjonen formidle innhold automatisk i deres mobiltelefoner alt ettersom hvor gjestene befinner seg i utstillingene. Med disse funksjonene vil museene kunne nå ut til mange flere gjester med et godt tilbud.

Hjertelig velkommen!

RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer og samisk kunstsamling
i Vest-Finnmark

De Samiske Samlinger
Kautokeino bygdetun
Porsanger museum
Kokelv sjøsamiske museum
Samisk Kunstmagasin


RiddoDuottarMuseat er en samisk museumsstiftelse i Vest-Finnmark som består av firesamiske museer og Samisk kunstsamling. Museene formidler samisk kunst, historie, tradisjoner og kultur, samt kunnskapsproduksjon ogdet kulturelle mangfoldetfra kyst til vidde. RiddoDuottarMuseat forvalter over 9000 samiske gjenstander. Dette er den største samiske kulturhistoriske samlingen i Norge. Samlingen presenterer næringsutøvelse, hushold, klestradisjon, religion, duodji (håndverk) og kunst med opprinnelse i hele Sápmi.


RiddoDuottarMuseat museumsstiftelsen består av:

De Samiske Samlingerog Samisk Kunstmagasini Karasjok, Kautokeino bygdetun, Porsanger museumog Kokelv sjøsamiske museumi Kvalsund kommune.Čájáhus/Utstilling: «Че̄песь кӣдт тӯййшей - DuojárisGieđat - Skilful Hands»

Čájáhus lea rabas/Åpent til 6.01.2020


Anastasia Mozolevskaia (1935-2015)

Govva (gurut/til venstre): Günter Böttcher 1994

Govva (olgeš/til høyre): Aleksander Stepanenko, 1992Čájáhusa birra/Om utstillingen:

Sámiođasmagasiidna

TV ođđasat:

27.03.2019

29.03.2019

NRK Sápmi, nett:

https://www.nrk.no/sapmi/samene-i-russland-ble-tvunget-vekk-fra-sine-hjemplasser-1.14445596


Radio:

Buorre iđit Sápmi 27.2.2019: https://radio.nrk.no/serie/buorre-idit-sapmi/SANY11005819/27-02-2019#t=1h36m6.68s

Veaigesátta 27.2.2019: https://radio.nrk.no/serie/veaigesatta/SANY06004219/27-02-2019#t=51m39.2s

Veaigesátta 1.3.2019: https://radio.nrk.no/serie/veaigesatta/SANY06004419/01-03-2019#t=11m45.56s

Ávvir:

https://avvir.no/oddasat/2019/03/fitne-galledeamen-sami-joatkkaskuvlla-karasjogas

https://avvir.no/2019/03/ramis-goaskerohkki-dujiiguin


Čájáhusa kurateren: Jelena Porsanger

Čájáhusa hábmen: Jelena Porsanger, Annelise Josefsen, Maaike Habertsma

Gráfalaš hábmen: Inka Rauhala, Trykkeri Service Lakselv


Bures boahtin čájáhussii!

Musea rahpanáiggit:

Gaskavahkuid ja duorastagaid 9.00 - 15.00

Sotnabeivviid 12.00 - 16.00

RiddoDuottarMuseat - fire samiske museer og samisk kunstsamling
i Vest-Finnmark

De Samiske Samlinger
Kautokeino bygdetun
Porsanger museum
Kokelv sjøsamiske museum
Samisk Kunstmagasin

_______________________________________________________________________________________________________
Admnistrasjon Mari Boine geaidnu 17, Karasjok Postadresse Postboks 143 N-9735 Karasjok
Tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821 E-post post@rdm.no Org. nr. 989 999 192

Opphavsrett© RiddoDuottarMuseat. Alle rettigheter forbeholdes.


OĐAS - NYHET - UUET

RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019


  • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
  • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
  • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter