3-dimensjonale teknologier på museet

Hvordan bruker vi 3D teknologier?

ICOM –  International Council of Museums har en følgende uttalelse i forbindelse med den internasjonale museumsdagen 2022:

  • The Power of Museums: The power of innovating on digitalization and accessibility: Museums have become innovative playing-grounds where new technologies can be developed and applied to everyday life. Digital innovation can make museums more accessible and engaging, helping audiences understand complex and nuanced concepts. (https://icom.museum/en/our-actions/events/international-museum-day/)

Tredimensjonal teknologi gir mange muligheter til urfolksmuseer slik at man kan vise og ivareta gjenstander fra urfolks kulturarv som er for gamle eller skjøre til å bli håndtert. Det gjør det også mulig å studere gjenstander i detalj, og åpne for dialog om repatriering med andre museumssamlinger. 3D-modellering åpner nye dører for museers dialog med lokalsamfunnene om kulturarv.

Siden 2019 har RDM fokusert på å bygge opp kapasitet til å bruke ny digital teknologi. Med finansiell støtte fra Kulturrådet og fra Sametinget ble det kjøpt inn moderne 3D-utstyr, og RDMs ansatte deltok på flere kurs i 3D-modellering. 3D-teknologi ble brukt for å produsere en ny utstilling på De Samiske Samlinger (Sámiid Vuorká-Dávvirat), kalt RUOKTOT – Sami rumbbuid máhcaheapmi – Tilbakeføring av samiske trommer – The Return of the Sami drums.

3D-teknologi kan også brukes innen kunstfeltet. Nytteverdien av dette er at kunstinteresserte verden over kan få nyte objekter som eksempelvis installasjon og skulptur i et tredimensjonalt digitalt format, uten at objektene må forflyttes eller stilles ut i et fysisk rom. Dette er også nyttig for undervisningsformål, hvis studenter eller kunstinteresserte ønsker å studere teknikk samt utformingen av kunstobjekter fra der de bor.

Ulempen med denne metoden er av en etisk karakter. Det vil ikke være mulig å skape en digital kunstmodell som er identisk lik det fysiske objektet. Det betyr at vi risikerer å fornærme kunstneren når vi lager en digital kopi av kunsten deres. Hvis kunstneren av et objekt som ønskes modellert er i live, så bør de kontaktes og man må ha deres samtykke til det å lage digitale 3D-kopier av kunsten deres. Hvis ikke kunstneren er i live bør opphavsrettsorganisasjoner som ivaretar beskyttelsen av deres åndsverk kontaktes før objekter 3D-modelleres.

RDM fremmer bruken av 3D-modeller i samsvar med vår misjon/mål og visjon som en samisk institusjon – å ta vare på og støtte bærekraftig utvikling av vårt urfolkssamfunn og kultur. Derfor har RDM utarbeidet datahåndteringsplan, godkjent av RDMs styre, som oppmuntrer til en forsiktig tilnærming til å dele 3D-data av samiske og andre urfolks kulturarv, spesielt fra museers samlinger.

En kvinne og en mann bruker en skanner for tre-dimensjonal skanning
Jelena og Matthew 3D-skanner en samisk tromme i Leipzig

Mørk trekiste blir 3D-modellertTrebøtte blir 3D-modellertet uklart bilde av 3D modellering av skallebånd i begynnerstadiet3D model av skallebånd er under arbeid og er uklarEn 3D modell av skallebånd er ferdig lagetEn guksi som fotografi og som 3D-modell

En Tik-Tok video om hvordan en 3-dimensjonal modell av en samisk gákti kan lages, se nedenfor: