Guovdageainnu gilišillju

Telefuvdna +47 406 13 183
E-poasta rdm-kauto@rdm.no

Čujuhus Boaronjárga 23, Guovdageaidnu – Kautokeino

 

Rahpanáiggit 2020

Mánnodaga – Bearjadaga        Gitta

Musea lea divodeamen visttiid, dan dihte lea musea gitta dán čavčča.

Museagalledeamii ferte šiehtat.

 

Haddi

  • NOK 50
  • Mánáide vuollel 15 jagi lea nuvttá
  • Joavku mas unnimus 10 olbmo NOK 40 juohke olbmui