Samekvinner bygger samfunnet

De Samiske Samlinger og SNF-Sámi NissonForum arrangerte feringen av den internasjonale kvinnedagen den 8.03.2023.

På programmet var det: hilsener, appell for dagen, joik, presentasjoner og samtaler om hvordan har samiske kvinner påvirket og hatt innflytelse på samisk samfunnsutvikling – i går og i dag.

Foto av Daria Semiashkina.

PROGRAM::
18:00-18.30
-Luohti, Biret Elle Láilá/Laila Somby Sandvik
-Velkommen til å markere kvinnedagen ! Gudrun E Lindi, SNF-Sámi NissonForum
-Appell, Elle Márgget Nystad
-Billedkunst: Laila Labba og Inga Mikkelsdatter Utsi Boine
-Åpen mikrofon: Hilsener til kvinnedagen

18:30-20:30
Presentasjon og samtale::
«Samiske kvinnelige lederes erfaringer», forfattere: Jelena Porsanger, Ragnhild Nystad og Irja Seurujärvi-Kari .
Deres artikkel ‘‘Shared Remembering’ as a Relational Indigenous Method in Conceptualization of Sámi Women’s Leadership»: https://brill.com/display/book/9789004463097/BP000007.xml…
19:15-19:30: Pause, kaffe og kaker
20:30: Avslutning