RiddoDuottarMuseat (RDM) har publisert en ny bok: Lea visot čoahkis go eadni lea goađis – Når mor er hjemme er alt på stell – With mother in the goahti, evereything is fine.

I boka som er trespråklig, kan dere møte kvinner fra tre generasjoner i familien Bæhr fra Kautokeino og lese deres fortellinger om kvinners liv og arbeid innen reindriften. Ingela Grumme fikk på 1970-tallet muligheten til å delta på en vårflytting med familien. Der fotograferte hun mange unike bilder som skildrer en av de siste flyttingene som er foretatt på en tradisjonell måte med reinraider. Bildene viser det daglige livet under flyttingen. Senere foretok hun særskilte intervjuer med noen av medlemmene i Bæhr-familien. Med bakgrunn i intervju og foto, samt Máret Sárá sin innledning, formidles perspektiver på de gjennomgripende endringer som har funnet sted i reindriften og i kvinners roller og livsvilkår i løpet av de siste generasjonene.

Boklanseringen fant sted på RDM-Guovdageainnu Gilišiljju 9/8,  ca. 50 personer var tilstede under arrangementet. Ved lanseringen ønsket Berit Åse Johnsen og Marit Gunhild Sara velkommen og fortalte om arbeidet med boka. Ingela Grumme fortalte om møte med familien Bæhr og om deltakelsen i vårflyttingen. Det var innlegg fra Ragnhild Bæhr Lango og Inga Julie Buljo fra Bæhr- familien. Fra Sametinget deltok Berit Marie Eira og holdt tale på vegne av Sametinget.

Boka er på 248 sider og kan kjøpes på museumsbutikkene ved RDMs museer, eller bestilles fra RDM: www.rdm.no

Tlf.: +47 78 46 99 50

Senere vil det også være mulig å kjøpe boka fra andre bokhandlere.