SVD ođđa buvtta

Sámiid Vuorká-Dávvirat museabuvddas leat plakáhtat vuovdimassii maid SVD lea buvttadan jagi 2022 áigge ovttasbarggus báikegotti árbečehpiiguin.

Mis leat vuovdimassii plakáhtat mat álkes vuogi mielde čalmmustahttet sámegielat tearpmaid luosa, šattuid ja bohcco birra ja borramušrávvagiid. Báhkka máksá 200 ruvnnu ja sisttisdoallá 4 iešguđet plakáhta:

  • luossa
  • boazu
  • šattut
  • borramušrávvagat

Sturrodat: A2 (420 mm x 594 mm).

SVD ráhkadii plakáhtaid Sámi Biebmofestiválii mii  lágiduvvui Sámi joatkkaskuvllas Kárášjogas skábman 2022. SVD buvttadii plakáhtaid ovttasbarggus báikegotti árbečehpiiguin.

Plakáhtat sisttisdollet sámegielat tearpmaid mat laktásit borramušávdnasiidda ja iešguđet mállásiidda, dego luossaborramušat ja- namahusat, šattut borramušráhkadeapmái ja bohcco ávkkástallan. Plakáhtaid sisdoallu lea jurddašuvvon sihke mánáidgárddiide, iešguđet skuvladásiide ja servoša doaimmaide. Ulbmil lea váikkuhit dasa ahte mánát ja nuorat sáhttet ovddidit sin sámi servodatdovdamuša luođu attáldagaid bokte sámegillii.

Lea dehálaš fállat mánáide ja nuoraide vejolašvuođa oahppat ja vásihit árbevirolaš málesteami. Dan bokte bohciidit vejolašvuođat sihke nanosmahttit ja riggudahttit sámegiela ja movttiidahttit mánáid ja nuoraid atnit árvvus iežaset árbevieruid. Dasa eai leat doarvái dušše čálalaš reaiddut – veahkkin dárbbašuvvojit maiddái govat ja sárgosat.

Mii sávvat ahte dát plakáhtat movttiidahttit buohkaid mánáidgárddiin, skuvllain ja maiddái ruovttuin álgit málestit árbevirolaš herskkuid. Dieinna lágiin lea njálmmálaš árbevierru biddjon plakáhta rámmaid sisa.

Plakáhtat leat vuovdimassii SVD museabuvddas. Bures boahtin gávppašit SVD museabuvdii!

Ásahusaide ja gielddaide: jus diŋgo eambbo go golbma báhka, de lea vejolaš diŋgot daid SVD resepšuvnnas, epoasta: post@rdm.no . Merke “plakat bestilling”. Mii lasihit dábálaš poastagoluid.