Neahttačájáhus sisdoallá Sámedikki dáiddaoastimiid áigodagas 2016 - 2018. Sisaoatinkonsuleantan áigodagas leat leamašan Hege Annestad Nilsen (govvadáiddár), Randi Marainen (duojár), Viggo Pedersen (várrelahttu), Folke Fjällström (várrelahttu) ja čálli Gry Fors Spein. Čájáhusas oaidná 71 objeavtta go rulle neahttasiiddu. Sisaostojuvvon dáidagiin ja dujiin boahtá ovdan stuorra viidodat bargoteknihkas ja ovdanbuktimis, ja govvidit sámi dáiddáriid ja duojáriid girjás bargovugiid. Buot dáidagiid lea govven govvejeaddji Michael Miller. Neahttačájáhus lea gaskkustanovttasbargu Sámi Dáiddaguovddážiin. Mii háliidat namuhit dán oktavuođas čájáhusa mii rahppojuvvo guovvamánus 2021s, mas Sámedikki dáiddaoastimat áigodagas 2018-2020 čájehuvvojit Sámi Dáiddaguovddážis. Čájáhus rahppojuvvo guovvamánu 13. beaivvi 2021.

This content is password protected. To view it please enter your password below: