Plakáhta- ja dávvirčájáhus 2.máilmmisoađi birra, bággoevakueremis ja eallimis báhtareaddjin iežas riikkas! Finnmárkku ja Davvi-Romssa álbmoga historjá soađi áigge ja dat mo olbmot vásihedje soađi maŋemuš mánuid ja mo Davvi-Norga lea ođđasit huksejuvvon soađi maŋŋá lea unnán dovddus. Dál lea juo 75 jagi dan rájes go duiska okkupašuvdnafámut ledje bálkestuvvon eret Norggas. Sámiid Vuorká-Dávvirat čalmmustahttet dan soahtehistorjáčájáhusain.

Čájáhus heive buoremusat skuvlamánáide ja nuoraide. Dát boahtá ovdan čájáhusa hábmemis ja vugiin, mo čájáhusa geahččit bovdejuvvojit reflekteret. “Maid don livččet dahkan?” lea interaktiiva seaidni masa mánát ja nuorat sáhttet bidjat čálalaččat iežaset oaiviliid bággoevakueremis ja báhtareamis. Mánáide ja nuoraide lea dehálaš dovdat iežaset báikkálaš historjjá. Dát historjá lea njulgestaga hábmen sin eallinbirrasa ja maiddái olbmuid geat leat sin birra.

Čájáhussii gullá maiddái interaktiiva kárta mas lea soahtehistorjjálaš bálggis Kárášjoga márkanis. Kártta mielde sáhttá vánddardit soahtehistorjjálaš bálgá mielde sihke digitálalaččat ja fysalaččat.

Govvaráidogirji vuovdimassii museabuvddas: Kristian Krohg-Sørensen “Da Norge brant” (dárogillii), haddi: 70.-

Forside til tegneserie bok om andre verdenskrig
Govvaraidogirjji vuovdimassii museabuvddas: Kristian Krohg-Sørensen “Da Norge brant”, haddi: 70.-
Bakside til tegneserie om andre verdenskrig
Govvaraidogirjji maŋŋebearbma