Mis lea ođđa digitála čájáhus man sáhtát geahččat mobiltelefovnnas dahje dihtordulbosis!

Dát mearkkaša ahte don sáhtát geahčča min ođđa digitála čájáhusa mobiilatelefovnnas dahje dihtordulbosis beroškeahttá das gos don leat: ruovttus dahje hyhtás, dahje dos de leažžat beassášluomus!

Buorit beassážat buohkaide!

 

Musea lea dađibahábut gitta dáid beassážiid Covid-19 geažil.

Liikká mis lea ođđa digitála čájáhus VAPPUS.

Dán sáhttá geahččat mobiltelefovnnas dahje dihtordulbosis. geahča videobagadusa vuollelis.

Beassášdearvvuođaiguin, Sámiid Vuorká-Dávvirat!

Logo til den digitale omvisningsappen
Min digitála ofelaš

VAPPUS appa bokte sáhtát dahkat digitála vánddardeami min Olgomuseas. Geahča boares ja ođđasut govaid, loga historjjálaš muitalusaid, guldal luđiid, geahča videoid ja historjjálaš filmmaid.

Mii oahpistit du čájáhusas telefovnna bokte dalle go dutnje heive.

VAPPUS appa sáhttá viežžat dás: App Store ja Google Play.

VAPPUS oahpista du gelddolaš mátkkis báikkálaš historjjás!

 

 

Čuovu mielde! Mii ovdánahttit applikašuvnna viidáseappot. Geassái mii áigut:

  • Heivehit digitála oahpisteami olbmuide geain leat lohkanváttisvuođat, ja
  • Ráhkadit spealuid

VAPPUS mearkkaša ofelačča, ja boahtá sánis oahpis.

Jus dus leat lassedieđut dahje evttohat divvumiid, de váldde oktavuođa museajođiheaddjái: Jelena Porsanger epoasta jelena@rdm.no , tlf. 40612117

Geahča videobagadusa dás:

Vappus bagadus sámás