Iežamet – Det som er vårt

"Iežamet – Det som er vårt" čájáhusas čájehuvvo Sámi dáiddárjoavku Mázejoavku dáidagat. Čájáhusáigodat 22.11.20 - 29.01.21, Guovdageainnu gilišiljus.

"Sáráhkka" Biret Marit Hætta, 1998 Foto: Susanne Hætta
“Sáráhkka”    Biret Marit Hætta, 1998                  Foto: Susanne Hætta

Mázejoavku ásahuvvui gávcci sámi dáiddáriin 1978, sin gohčode Mázejoavkun dahje sámi dáiddárjoavkun. Dán joavkkus ledje Aage Gaup, Trygve Lund Guttormsen (j. 2012), Josef Halse, Berit Marit Hætta, Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Rannveig Persen ja Synnøve Persen.

Mázejoavku geahččalii beasat eret majoritehta kategoriseremis, definišuvnnas ja eahpedohkálašvuođas go álggahe kollektiivva Mázii, Norgga periferiijas. Maid sámi dáiddár sáhttá dahkat, dan mearridedje ieža. Mii lea sámi dáidda, dan mearridedje ieža. Maid sápmelaš sáhtti dadjat, dan mearride ieža. Nuorra dáiddárat válde definerenfámu ruovttoluotta.

Otne leat dan áiggi dáidagat dego manifestašuvdnan Sámi sorjjasmeahttunvuođa čuoččuheapmái, muhtin dáidagat leat várrogasat ja vuollegaččat, earát fas fámolaččat mat bastilis čalmmiiguin gehččet máilmmi. Dáidagat Iežamet – Det som er vårt čájehit oasi dáiddáriid ideálain, áigumušain ja ruohttasiin, muhto dat lea sillejuvvon belohahkii dáiddáriid dáiddaoahpu bokte. Joavku lei guovddáš oassálasti Áltá rahčamušain ja eará álgoálbmogiid iešmearrideami čalmmustahttimin, ja máŋga dáidaga čájehuvvo sápmelaččaid riekterahčamušaid olis.

Čájáhus Iežamet lea ovttasbargu gaskal sámi dáiddakollektiivva Dáiddadállu ja RiddoDuottarMuseat, ja lea oassin digitála dáiddasemináras EadnámetMaid mii čájehuvvui álggu geahčen skápmamánus. Seminára čalmmustahttá sisabahkkemiid ja luonddu billistemiid. Lea sámi dáiddárkollektiiva Dáiddadállu Guovdageainnus mii buvttada dan. Eadnámet Maid lea ovttasbarggusožžon doarjaga Office for Contemporary Art Norway, Norgga Sámediggi – Sametinget, KORO, RiddoDuottarMuseat, Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Stiftelsen Fritt Ord, Nordnorsk Kunstnersenter, ja Romssa ja Finnmárku Fylkagielda.

Dáiddár ja girječálli Susanne Hætta lea Iežamet kuráhtor, su veahkki lea duojár ja hábmejeaddji Ann-Sofie Kallok. Goappašagat leaba Dáiddadálu doaibmaoasálaš dáiddárat