Bures boahtin logaldallamii sámi dáidaga birra. Logaldallan lea dárogillii (dulkon ii leat).

RDM lea giitevaš Monica Grinii logaldallanfálaldaga ovddas!


Velkommen til en forelesning om samisk kunst!

RDM - Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger

Søndag den 25.11 kl. 15.00

Bures boahtin!

Samisk kunst og nasjonale fortellinger

Monica Grini, forsker og førstelektor ved Universitetet i Tromsø


Bilde / Govva: Håvard Larsen. Saltflaske, 1985. RDM - SVD.

Skapende virksomhet kommer til uttrykk på mange måter i Sápmi. De mange samiske ord som beskriver ulike former for materialitet, kunnskap og estetiske dimensjoner viser hvor sentralt dette har vært både i fortid og nåtid. Et rikt mangfold av historiske gjenstander, komplekse kunnskapstradisjoner og en vital samtidskunstscene vitner om det samme.


Likevel er dette knapt presentert i den norske kunsthistoriefortellingen. Gjennom å ta utgangspunkt i slike fravær undersøker forelesningen undertrykkende strukturer i et historisk perspektiv.


Monica Grinier førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun har doktorgrad i kunsthistorie med en avhandling om fremstillingen av samisk kunst i norsk kunsthistorie (2016). Grini har også i mange år vært ansatt i museums og gallerisektoren.KUNSTKRITIKERPRISEN 2017

Miessemánu 4. beaivvi oaččui RDM ja Davvi Norgga dáiddamusea / Nordnorsk Kunstmuseum jagi 2017 "Kunstkritikerprisen" bálkašumi ovttasbarggu ovddas, ja maiddái buori boahtteáigge ovttasbargo-jurdagiid ovddas.

"Kunstkritikerprisen" lea bálkšupmi mii juohke jagi addo čájáhussi dahje dáiddaprošektii maid árvvoštallan searvvi dáiddaossoda miellahtut atnet leat leamaš eanemus árvosažžan vássán jagis.

Eanet dieđut dán linkas.


RiddoDuottarMuseat - njeallje sámi musea ja sámi dáiddamagasiidna Oarje-Finnmárkus

_____________________________________________________________________________________________________

Hálddáhus Mari Boine geaidnu 17, Kárášjohka Poastačujuhus Poastastobe 143, N-9735 Kárášjohka
Tel. +47 78 46 99 50 / 406 11 821 E-poasta Org. nr. 989 999 192
©RiddoDuottarMuseat


Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter