Samisk Kunstenhet

Samisk samtidskunst

RiddoDuottarMuseat forvalter verdens største samling av samisk samtidskunst bestående av nærmere 1200 verk.

Verk til kunstsamlingen kjøpes inn via Sametingets innkjøpsordning for kunst og dáiddaduodji,
og RDMs innkjøpsordning for innkjøp av kunst og dáiddaduodji med midler fra Kulturdepartementet.
Alle verk innkjøpt gjennom disse ordningene eies av Sametinget.

Sametingets innkjøpskomité består av samiske billedkunstnere eller duodjiutøvere.
Sámi Dáiddačehpiid Searvi - Samisk Kunstnerforbund velger innkjøpskonsulenter til komitéen hvert annet år.
RDMs kunstkonseravtor er fast medlem og sekretær i innkjøpskomitéen.

Samlingen skal i løpet av året flyttes til egne magasiner i tidligere Samisk Kunstnersenters lokaler på Láttošluohkká.

Geafes ráfi / Formalisering, 1995. Grafikk. Tresnitt, monotypi på papir, 65,5 x 50 cm.
Hans Ragnar Mathisen. Innkjøpt; Samisk Kulturråd, 1995. SVD-da 0316. Foto: RDM-SVD.
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter