Lasarettmoen - Ortslazarett Skoganvarre

Her vandrer du tilbake i tid og får se ruinene etter et av de største feltsykehusene Wehrmacht
hadde i Finnmark under 2. verdenskrig. Du ser mye som minner om lidelsene menneskene
ble påført og forsøk på lindring.

Området ligger nesten urørt, slik tyskerne forlot området etter brenning og sprenging av deler av anlegget
ved tilbaketrekningen høsten 1944. Rester av brakkeruiner, biler, ovner, senger og annet utstyr er fremdeles
godt synlige.

På feltsykehuset ble soldater fra Østfronten og en del av sivilbefolkningen behandlet. Her var også
enkelte russiske krigsfanger. Sykehuset hadde en medisinsk og kirurgisk avdeling med røntgen.
Det var opptil 70 000 soldater på det meste i Porsanger på slutten av andre verdenskrig.
Lasarettmoen ligger på vestsiden av Lakselva 2 km ovenfor Skoganvarre i retning Karasjok ved E6.
Informasjonsskilt er plassert ved kulturstiens start på parkeringsplassen ved E6.

Fra parkeringsplassen følger du stien til hengebrua og krysser elva.
På den andre siden tar du av mot sør. To stier går gjennom restene og ruinene etter lasarettet,
den lengste ca 400 meter lang og den korteste ca 200 meter lang.

Rester av et kjøretøy.

Skyllekum i glattpusset betong ved bade- og vaskeanlegget.

Kartet er hentet fra heftet: Lidelse og lindring : den 2. verdenskrig 1940-1945 : Lasarettmoen i Skoganvarre. Arvid Petterson.
Aktuelle lenker som omhandler Lasarettmoen:

Litteratur om Lasarettmoen:
  • Lidelse og lindring : den 2. verdenskrig 1940-1945 : Lasarettmoen i Skoganvarre. Arvid Petterson. 1997. ISBN 8291552169. Heftet selges på RiddoDuottarMuseat.
  • Krig og okkupasjon i Porsanger Emnehefte: Lokalsamfunnet i skolen. Tor Schulstad og Anstein Mikkelsen, 1984. ISBN 8290342098
  • Det susende fjell 3 - hakekorset over Stalločohkka. Lokalhistorisk forlag 1994. Richard Berg. ISBN 8274040872


Alle foto: Liv Engholm, RDM.
Publisert av Anita Bjørnback, RDM.
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter