Samlingen - Utstillingen

RDM-Porsanger Museum ivaretar samisk, kvensk og norsk kulturhistorie. Samlingen relaterer seg til næringer som fiske og jordbruk, husholdning og hverdagsliv, samt krigshistorien fra Porsangerområdet og Finnmark

Gjenstander fra samlingen utstilt innendørs

  • Krigshistoriske gjenstander fra Porsangerområdet
  • Lokalhistoriske gjenstander

Utstillingen

SKOGANVARRE - Utstillingen SPOR ETTER KRIG
Utstillingen viser en dramatisk tid i Finnmarks og Porsangers historie. I krigsårene 1940 - 1945 ble for befolkningen en endring ikke bare i levesett, men også en total utslettelse av hva man kjente fra før.

Høsten 1944 ble mesteparten av Finnmark og Nord-Troms brent ned da den tyske armés soldater trakk seg tilbake gjennom fylkene etter å ha vært i kamp med den røde armé. Mesteparten av lokalbefolkningen ble deportert, men nesten en tredel fristet også tilværelsen i et ødelagt fylke vinteren og våren 1944 -1945.
Farene var mange - minefeltene tok liv og deportasjonen av menneskene krevde flere liv.


I dag er ennå de fysiske minnene synlige i kommunen - betongruiner, piggtråd og rustne metallobjekter vitner om krigen. Hos befolkningen som opplevde okkupasjonen og en regulert hverdag finnes ennå minner... Noen har vært svært vanskelige å bære.

Vi håper at du ved ditt besøk her hos oss får et innblikk i hvordan krigens gang påvirket enkeltmenneskene. Den tysk-østerrikske soldat, den sovjetiske krigsfange og den norske, samiske og kvenske lokalbefolkning.
Foto: Tomasz Wacko, RDM.
Utstillingen SPOR ETTER KRIG ble åpnet juni 2016.

Foto: Tomasz Wacko, RDM.
Foto: Tomasz Wacko, RDM.
TURISTINFORMASJONEN (lenke) som Porsanger kommune etablerte juni 2016, deler lokaler med Kunstarenaen i Lakselv sentrum. Her finnes også suvenirbutikk.

MER KRIGSHISTORIE fra Porsanger området
I tillegg til Porsanger museums utstilling SPOR ETTER KRIG om 2. verdenskrig - finnes Lasarettmoen (lenke) kultursti - lokalisert ca 2 kilometer sør for Skoganvarre i retning Karasjok. Stedet er skiltet.

Her ligger ruinene etter et av de største feltsykehusene
Wehrmacht hadde i Finnmark under 2. verdenskrig. Denne kulturstien er omtalt på egen side. (trykk på navnene i rødskrift/lenker)

OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter