Bilder fra utstillingsåpningen 6.2.2018 ELVEBÅTEN 

Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsket publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN på Kunstarenaen i Lakselv sentrum. Utstillingen er laget av De Samiske Samlinger i Karasjok, på grunnlag av fremskaffet materiale fra elvebåt-prosjektet i Karasjok i 2016. Utstillingen består av bilder, tekst og en film fra båtbyggerkurset ved museet.

Øyvind Lindbäck åpnet utstillingsåpningen. Lindbäck og Sverre Opdahl, 95 år gammel, fra Skoganvarre fortalte om elvebåt tradisjoner i Porsanger.

Det ble også orientert om det forestående elvebåt-prosjektet ved Porsanger museum. Prosjekt formålet er å dokumentere, bevare og formidle tradisjonskunnskap i bygging og bruk av elvebåter i Porsanger. Det planlegges igangsettelse av kurs i elvebåtbygging til sommeren.

Det var 42 personer som hadde funnet veien til utstillingsåpningen på Samenes nasjonaldag.
Tilsammen besøkte 47 personer utstillingen åpningsdagen.

Utstillingsbesøk - gratis for kommunens innbyggere i visningsperioden til 30.4.2018
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker på denne måten å skape lokal interesse og engasjement til elvebåtprosjektet som igangsettes av Porsanger museum til sommeren.
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN. Foto: Lars Paulsen.
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN. Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck åpnet utstillingen og fortalte om båttradisjoner i Porsanger. Til høyre: Porsanger ordfører Aina Borch.   Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck åpnet utstillingen og fortalte om båttradisjoner i Porsanger. Til høyre: Porsanger ordfører Aina Borch. Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck og Sverre Opdahl (95 år) fra Skoganvarre forteller om båttradisjonene i Porsanger området. Utstillingsbåten på 7,7 meter var det Sverre Oppdal sin far, Trygve Oppdal som bygget i 1940-tallet. Foto: Riinakaisa Laitila.
Øyvind Lindbäck og Sverre Opdahl (95 år) fra Skoganvarre forteller om båttradisjonene i Porsanger området. Utstillingsbåten på 7,7 meter var det Sverre Oppdal sin far, Trygve Oppdal som bygget i 1940-tallet. Foto: Riinakaisa Laitila.
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter