Bilder fra utstillingsåpningen 6.2.2018 ELVEBÅTEN 

Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsket publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN på Kunstarenaen i Lakselv sentrum. Utstillingen er laget av De Samiske Samlinger i Karasjok, på grunnlag av fremskaffet materiale fra elvebåt-prosjektet i Karasjok i 2016. Utstillingen består av bilder, tekst og en film fra båtbyggerkurset ved museet.

Øyvind Lindbäck åpnet utstillingsåpningen. Lindbäck og Sverre Opdahl, 95 år gammel, fra Skoganvarre fortalte om elvebåt tradisjoner i Porsanger.

Det ble også orientert om det forestående elvebåt-prosjektet ved Porsanger museum. Prosjekt formålet er å dokumentere, bevare og formidle tradisjonskunnskap i bygging og bruk av elvebåter i Porsanger. Det planlegges igangsettelse av kurs i elvebåtbygging til sommeren.

Det var 42 personer som hadde funnet veien til utstillingsåpningen på Samenes nasjonaldag.
Tilsammen besøkte 47 personer utstillingen åpningsdagen.

Utstillingsbesøk - gratis for kommunens innbyggere i visningsperioden til 30.4.2018
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker på denne måten å skape lokal interesse og engasjement til elvebåtprosjektet som igangsettes av Porsanger museum til sommeren.
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN. Foto: Lars Paulsen.
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN. Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck åpnet utstillingen og fortalte om båttradisjoner i Porsanger. Til høyre: Porsanger ordfører Aina Borch.   Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck åpnet utstillingen og fortalte om båttradisjoner i Porsanger. Til høyre: Porsanger ordfører Aina Borch. Foto: Lars Paulsen.
Øyvind Lindbäck og Sverre Opdahl (95 år) fra Skoganvarre forteller om båttradisjonene i Porsanger området. Utstillingsbåten på 7,7 meter var det Sverre Oppdal sin far, Trygve Oppdal som bygget i 1940-tallet. Foto: Riinakaisa Laitila.
Øyvind Lindbäck og Sverre Opdahl (95 år) fra Skoganvarre forteller om båttradisjonene i Porsanger området. Utstillingsbåten på 7,7 meter var det Sverre Oppdal sin far, Trygve Oppdal som bygget i 1940-tallet. Foto: Riinakaisa Laitila.
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Foto: Riinakaisa Laitila
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter