Styret

RiddoDuottarMuseats øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter

Styret er sammensatt slik
 • 2 representanter valgt av Sametinget
 • 4 representanter valgt av eierne
 • 1 representant valgt av Kárášjoga gielda / Karsjok kommune
 • 1 representant valgt av ansatte

 • Sametinget utnevner styrelederen.
  Alle representantene har sin personlige vararepresentant.

Styret for perioden 2014 - 2018
 • Johan Ailo Kalstad, styreleder f.o.m. 22.12.2015 - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget
  (Martin Rimpi, styreleder 2014-2015 - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget)
  Pers. vararepresentant Britt Kramvig
 • Nestleder Arvid Petterson - oppnevnt av Porsanger kommune
  Pers. vararepresentant Irene Persen
 • Styremedlem Ragnhild Vassvik - oppnevnt av Sámediggi - Sametinget
  Pers. vararepresentant Ingar Eira
 • Styremedlem Ellen J. Sara Eira - oppnevnt av Kautokeino kommune
  Pers. vararepresentant Mikkel Ailo Gaup
 • Styremedlem Hjalmar Strømeng - oppnevnt av eierstiftelsen Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger
  Pers. vararepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen
 • Styremedlem Johan Eliassen - oppnevnt av styret for Kokelv sjøsamiske museum
  Pers. vararepresentant Jan Edvard Nilsen
 • Styremedlem Svein Atle Somby - oppnevnt av Kárášjoga gielda / Karasjok kommune
  Pers. vararepresentant John Nystad
 • Styremedlem / Ansatterepresent Gry K. Fors - oppnevnt av ansatte ved RDM
  Pers. vararepresentant Ann Inger Simonsen
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter